Afvalverbranding en duurzame energie

Afvalverbranding leidt tot duurzame energie

AVR, onderdeel van Van Gansewinkel Groep, creëert ‘Energy from Waste’ door afval via verbrandingsprocessen om te zetten in (duurzame) energie. Naast de productie van elektriciteit levert het bedrijf ook stoom en warmte aan omliggende bedrijven en steden.

AVR heeft eigen afvalenergiecentrales in Duiven en Rozenburg, waarin jaarlijks meer dan 1,5 miljoen ton restafval wordt verwerkt. Bijna de helft van dat afval is van natuurlijke oorsprong. Met het verbranden van biogeen materiaal wekt AVR jaarlijks bijna 500.000 MWh aan groene stroom op en behoort daarmee tot de grootste producenten van duurzame elektriciteit uit afval en andere biomassastromen in de Benelux. Voor de duurzame elektriciteitsproductie heeft AVR groencertificaten (‘Garanties van Oorsprong’) ontvangen. Klanten van AVR kunnen daarmee bewijzen dat ze hun elektriciteitsverbruik hebben verduurzaamd.

De AVR energiecentrales produceren jaarlijks energie voor ongeveer 200.000 huishoudens.