Wat krijg je als deelnemer?

 • Een globale 0-meting van de klimaatimpact van je organisatie.
 • Het online 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen.
 • Het boek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’
 • Toegang tot heel veel bespaartips en praktijkverhalen.
 • Een inspiratie-bijeenkomst of webinar over concrete klimaatactie.
 • De maandelijkse nieuwsbrief.

Sluit je aan bij de Alliantie Klimaatactie

Waarom zou jouw organisatie meedoen?

 • Wettelijke verplichtingen: Informatieplicht Energiebesparing, Energielabel C kantoren en de EU energie-efficiency richtlijn.
 • Kostenbesparingen: Veel bespaarmaatregelen zijn met gemak binnen 5 jaar terug te verdienen.
 • Moreel verantwoordelijkheidsgevoel: Stop de opwarming van de aarde. Houd de planeet leefbaar voor onze kinderen.
 • Positieve onderscheiding in de markt: Overheden en multinationals gaan steeds vaker duurzaam inkopen.
 • Hulp bij halen klimaatdoel: Het nationaal klimaatdoel is minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Haak daarbij aan.

Sluit je aan bij de Alliantie Klimaatactie

Waar ga je voor als deelnemer?

 • 40% minder uitstoot van CO2 in de komende 3 jaar.
 • Jaarlijks gebruik maken van de 0-meting van eigen klimaatimpact.
 • Deze alliantie minimaal tweejaarlijks te promoten via eigen sociale media, nieuwsbrief en/of website.
 • Eigen best practises of barrières delen met andere deelnemers.
 • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we gaan voor het 40% bespaardoel.
 • De Alliantie Klimaatactie is bedoeld voor mkb-bedrijven met minimaal 3 medewerkers.
 • Reeds 100 mkb-bedrijven sloten zich aan. Kijk hier wie en waarom >

Sluit je aan bij de Alliantie Klimaatactie