Door: Jacqueline Quarles van Ufford, 14 juli 2015


Autorijden op Groengas?

‘Rijd ik soms te weinig auto, dat ik niet wist dat je tegenwoordig op groengas kunt rijden? Dit tank je gewoon aan de pomp! In mijn zoektocht naar de rijkdom van afval – van mest of rioolslib – beland ik te midden van de gaswereld. Ik lees over aardgas en groengas, in samengeperste of vloeibare vorm en over fossiele of transitiebrandstof. Hoe waardevol is de inzet van groengas op de weg? In de portemonnee en voor het veranderlijke klimaat?

Eerst maar eens uitzoeken wat groengas en de variant Compressed Natural Gas nu eigenlijk is en voor wie het interessant is.

Compressed Natural Gas

Compressed Natural Gas (CNG), samengeperst aardgas, wordt al sinds de eerste wereldoorlog voor voertuigen gebruikt. In tijden van oorlog, crisis en schaarste wordt er teruggegrepen op CNG. In tegenstelling tot LPG (Liquid Petroleum Gas), een bijproduct van diesel of benzine uit olie, wordt CNG als een natuurlijk en schoon gas beschouwd. Het wordt niet, zoals LPG, met tankwagens, maar via een ‘bypass’ van het aardgasnet naar tankstations vervoerd. Pas daar wordt het gas samengeperst in je tank gepompt. De aanleg van CNG-vulpunten volgt de route van het aardgasnetwerk. Daarom zijn CNG-stations meestal in de buurt van de stad te vinden en minder langs de snelweg. Verspreid over Nederland zijn er op dit moment 140 vulpunten voor CNG en groengas te vinden.

Groengas

Groengas tank je bij aanbieders als OrangeGas, Fuell en CNG Net. Komt er bij hen daadwerkelijk groengas uit de pomp? Nee, je tankt gewoon CNG via het aardgasnet. OrangeGas compenseert dit met tot groengas opgewaardeerd biogas dat in het aardgasnet wordt geïnjecteerd. Certificering wordt uitgevoerd door Vertogas, een dochteronderneming van de Gasunie. De bron van het gas is rioolwaterzuivering, mestvergisting en afvalverwerking in Nederland.

‘Door groengas te tanken geef je een impuls aan de biogasmarkt,’ aldus Pelle Schlichting, directeur van OrangeGas. ‘Als wij deze biogasaanbieders niet contracteren, wordt minder biogas opgewaardeerd tot groengas voor het aardgasnet.’ Aan de pomp blijkt het prijsverschil tussen groengas en CNG slechts een cent. Dit komt doordat de opwaardering tot aardgas door de overheid wordt gestimuleerd.

Voor wie zijn CNG en groengas interessant?

Guus Lambalk, de installateur van onze zonnepanelen, blijkt bij OrangeGas te tanken. Ik vraag hem waarom hij op gas rijdt en niet op zelf-opgewekte stroom. Bij zijn keuze speelt de hogere actieradius van groengas en het gewicht van zijn lading een rol. ‘Bovendien weet ik als ik groengas tank zeker dat ik 100% CO2 neutraal rijd. Terwijl je bij elektrisch rijden onderweg grotendeels oplaadt met kolenstroom.’

Pelle Schlichting noemt ook het aantal kilometers op de teller. Vanaf 10.000 km per jaar wordt de aanschaf van een CNG-auto interessant. Niet elektrisch maar diesel is dan ook de grote concurrent van CNG. Terwijl Pelle uit de investeringssector komt, vindt hij de duurzame wereld steeds leuker. ‘Ik word blij als een chauffeur van een vuilniswagen mij vertelt dat hij niet langer oordopjes hoeft te dragen en geen zwarte rookpluim achter zijn auto heeft.’

Welke klimaatvoordelen bereik je met CNG en groengas?

Meningen over klimaatvoordelen van CNG en groengas variëren van beperken van deze brandstof in personen- en goederenverkeer tot deze inzetten als schone variant van diesel. Standpunten naderen elkaar bij de toepassing van groengas en CNG als transitiebrandstof naar wind- en zonnestroom.

Klimaatorganisaties

Greenpeace roept op om gebruik van aardgasvarianten zoals groengas te beperken tot zwaar goederen transport over land en water. Karin Blaauw adviseert namens Stichting Natuur & Milieu om in Nederland beperkt beschikbare biomassa energie-efficiënt in te zetten. Omzetting van biomassa via biogas naar groengas is volgens hun berekening minder efficiënt dan direct naar elektriciteit. Urgenda beveelt aan dat 75% van alle auto’s elektrisch rijden in 2030, en de overige 25% op biobrandstoffen zoals bio-CNG. Wat betreft het zwaardere transport rijdt 45% in 2030 elektrisch, 45% op bio-CNG aangevuld met overige bio-brandstoffen.

CNG- en groengasorganisaties

CNG- en groengasorganisaties zoals CNG Net, OrangeGas en Groengas Nederland wekken een rooskleuriger beeld op hun websites. Door te rijden op CNG in plaats van diesel reduceer je volgens CNG Net de CO2-uitstoot met 10%, die van stikstof met 90 en van fijnstof met 100%. OrangeGas geeft, volgens Pelle Schlichting, door de opwaardering naar groengas een impuls aan de biogasmarkt. Afhankelijk van de herkomst levert groengas een CO2-reductie op van 73 tot 100%. Dit draagt bij aan de CO2-reductie zoals geëist in de Klimaatzaak.

Andere overwegingen

CNG en groengas worden ook wel een transitiebrandstof genoemd. Het zou een positieve rol kunnen vervullen in de overgang van fossiele brandstoffen naar wind- en zonnestroom. Zo subsidiëren een aantal provincies, waaronder Groningen, Drenthe en Overijssel, de aanschaf van CNG-voertuigen en/of aanleg van gasvulpunten. Hierbij speelt mee dat de infrastructuur van CNG zou voorsorteren op tanken met waterstof.

Conclusie

Voor- en nadelen van rijden op groengas voor het klimaat afwegen lijkt een hele klus. Wat betreft de portemonnee zijn hiervoor handige rekentools op de websites van (groen)gasorganisaties te vinden. Voor de klimaattop in Parijs zou het interessant zijn om staatssecretaris Mansfeld van Milieu concrete aanbevelingen op dit gebied mee te geven. Wie denkt er mee?

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws

3 Reacties op “Autorijden op Groengas?”

 1. Johan Raap zegt:

  17 juli 2015 om 12:41 uur

  Tja, ik dacht dat groen gas gereserveerd is voor het gas dat in ons NL aardgasnet geïnjecteerd wordt. En heel belangrijk, ons NL aardgas is laag in stookwaarde. Dus het is niet slim (dacht ik) om op aardgas, en zeker niet op groen gas (30 %w/w CO2) te rijden. Het lijkt me slimmer om bij de opwaardering van biogas maar meteen door te jassen tot hoog-calorisch gas, dus zo puur mogelijk methaan. Dat kan gecomprimeerd worden (Bio-CNG) dan wel gekoeld (Bio-LNG). Hier zijn hybrides / redundantie mogelijk met fossiel CNG en LNG. Ik lees daar helaas niks over. Belangrijker nog is dat de uitstoot van roet en fijnstof veel lager is bij verbrandingsmotoren op CH4. Ideaal dus voor zwaar transport in de stedelijke omgeving. Dat zou de trigger kunnen zijn.

 2. Cees de Jonge zegt:

  18 juli 2015 om 20:29 uur

  Groen gas is net zo groen als dat groene stroom groen is. De kWh of m3 die je verbruikt, komt niet rechtstreeks uit een bio-gas centrale of windmolen. Via certificaten wordt het invoeden en verbruiken van deze groene energie in evenwicht gehouden.
  Het bio-gas of groen gas wordt eerst op de specificatie van het Groningen gas gebracht en daarna in het gas distributie systeem gebracht.
  Het gebruik van groen gas voor transport geeft alle door de schrijvers genoemde voordelen. CNG (compressed natural gas) en LNG (liquified natural gas) zijn twee verschijningsvormen van hetzelfde CH4 in een poging om zo veel mogelijk CH4 in een klein volume te krijgen om zo de actieradius van de auto te vergroten.
  De omzetting van bio-massa via bio-gas naar bio-elektriciteit gebeurt door het verbranden van het gas in een gas-motor. Direct toepassen in de transportsector lijkt mij dus veel efficiënter dan de omweg via stroom en opslag in accus, omdat bij elke omzetting energie verloren gaat.

 3. Jacqueline QvU zegt:

  19 juli 2015 om 10:55 uur

  Het zou natuurlijk nog handiger zijn om rioolslib in 1 stap te vergisten tot groengas van aardgaskwaliteit, zie mijn vorige bijdrage aan Duurzame Energie op Klimaatplein.

  Dan blijft inderdaad je vraag overeind of we dit gas, dat direct in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd, voor mobiliteit of huishoudelijk gebruik reserveren.

  De inzet van Bio-CNG, Bio-LNG en hybride varianten voor zwaar transport lijkt mij interessant als vervolg op dit blog. Aanvullingen hierop zijn van harte welkom!