Door: Klimaatplein, 16 oktober 2018


Blijf de handhaving voor en start met energie besparen

Valt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u al sinds het jaar 1993 de verplichting om energie te besparen. Volgend jaar komt daar de informatieplicht energiebesparing bij. Hierdoor kan het bevoegd gezag makkelijker de achterblijvers handhaven.

Verbruikt uw organisatie meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh aan stroom? Dan valt u onder de energiebesparingsplicht en bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

Wat houdt de informatieplicht in?

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Het betreft dan de energiebesparende maatregelen die zijn opgenomen in de erkende maatregelenlijst (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag.

Ga nu al van start

Om op tijd klaar te zijn, kunt u vandaag al starten: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.

Diverse voordelen energie besparen op een rij

  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen van de EML binnen vijf jaar terug;
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld meer bedieningsgemak en comfort;
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen: het draagt bij aan minder uitstoot van het broeikasgas CO2 dat gevaarlijke klimaatontwrichting veroorzaakt;
  • Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden;
  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding;
  • U bent perfect voorbereid op de informatieplicht energiebesparing die in 2019 ingaat;
  • U wordt niet gehandhaafd door het bevoegd gezag omdat u via informatieplicht heeft aangegeven al aan wet- en regelgeving te voldoen.

Blijf de handhaving voor en start direct met energiebesparing >

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws