Totale ontzorging zonne-energie

KiesZon. Duurzame energie partner van Klimaatplein.


KiesZon is al ruim 10 jaar vormgever van de solar revolutie in Nederland. Ze organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Ook voor het MKB bieden wij volledig ontzorgde duurzame energie-oplossingen. Benieuwd naar uw mogelijkheden?

 


Frank Schipper
Accountmanager KiesZon

Start nu met besparen
en bel mij op (06) 576 405 80

Maak online een afspraak


Totale ontzorging
duurzame energie

  • Een volledig verticaal geïntegreerde werkwijze, alle kennis zit onder één dak;
  • Koploper SDE+ aanvragen omzetten in zonnestroomprojecten;
  • 100% dochter van Greenchoice, zekerheid en kennis van duurzaamheid.

En hoe nu verder?

Neem contact met mij op, dan gaan we in gesprek over de beste zonnestroom oplossingen voor uw organisatie.

KiesZon >