Klimaatdiensten en kennis voor bedrijven en overheden

Alterra Wageningen UR. Kennispartner van Klimaatplein.


Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt door deskundig en onafhankelijk onderzoek bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving. Wij hebben diverse klimaatdiensten voor bedrijven, kennis voor een klimaatbestendige stad en duurzaam bodembeheer.

Neem contact met mij op, dan bespreken we uw vragen.


Tim van Hattum
Programmaleider Klimaat

Start nu met verduurzamen
en bel mij op (0317) 483 441

Informeer mij over de mogelijkheden


Enkele faciliteiten
en producten

  • In beeld brengen fysieke klimaatrisico’s voor het bedrijfsleven;
  • Groene oplossingen voor klimaatbestendige steden;
  • Data en kennis voor optimaal duurzaam bodemgebruik.

En hoe nu verder?

Neem contact met mij op, dan gaan we in gesprek over de kennisvragen van uw organisatie.

Alterra Wageningen UR