CO2-Compensatie

Nog niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld vliegreizen en vervoer op de weg, kan met behulp van compensatieprojecten worden geneutraliseerd. Door het restant aan veroorzaakte broeikasgassen te compenseren neemt u 100% verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering. Zie hieronder voor meer informatie en vraag de partners op deze pagina om hun advies voor CO2-compensatie.

Diverse soorten projecten

Compensatieprojecten zijn er in verschillende soorten. U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan windenergieprojecten of aan kleinschalige biogasprojecten. Ook zijn er programma’s die het efficiënter koken in huishoudens stimuleren of het composteren van organische reststromen bevorderen om zo de voedselproductie te verduurzamen. Vraag de partners van het Klimaatplein op deze pagina om meer informatie.

Verschillende standaarden

Wanneer een compensatieproject door een onafhankelijke organisatie als additioneel is geverifeerd, dan worden de voorkomen tonnen broeikasgassen Verified Emision Reductions (VER’s) genoemd. Deze VER’s kunnen vervolgens ook nog een bepaalde standaard hebben. Deze standaarden bevestigen nogmaals de additionaliteit van de CO2-reductie en de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. De meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen is de Verified Carbon Standard en de Gold Standard. De Gold Standard is van toepassing op duurzame energie- en bosprojecten en is mede ontwikkeld met hulp van het WNF. De Gold Standard legt extra nadruk op de toegevoegde waarde die een compensatieproject biedt aan de betrokken lokale bevolking.

Meteen aan de slag met de juiste partner

Climate Neutral Group

Projecten die
bijdragen aan
planet én people.

Start hier

FairClimateFund

Projecten opgericht
met lokale bevolking in
ontwikkelingslanden.

Start hier

Green Power Fuels

CO2-reductie én compensatie op brandstofverbruik.

Bespaar hier

 

 

 

 

 

 

GreenSeat

Groener (zaken)reizen?
Jij maakt
het mogelijk!

Start hier