Compensatie CO2-uitstoot van evenement

Soil & More maakt nieuwjaarsevent MVO Nederland klimaatneutraal

Het MVO Nederland/ IDH nieuwjaarsevent in de Amsterdam Arena op 17 Januari 2013 kan zich dankzij de inspanningen van Soil & More klimaatneutraal noemen. Soil & More berekende de CO2-voetafdruk van dit evenement en compenseerde veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen met carbon credits uit duurzame land- en tuinbouwprojecten in ontwikkelingslanden.

Eén van deze duurzame land- en tuinbouwprojecten projecten bevindt zich in Egypte. Hier helpt Soil & More jaarlijks met een composteringsproject zo’n 2.280 hectaren woestijn groen en geschikt voor landbouw te maken. Met deze composteringsprojecten worden grote volumes  organische reststromen verwerkt. Dat brengt de vruchtbaarheid terug in bodems waarmee immuunsystemen van planten en bomen verhoogd wordt. Door het natuurlijk verwerken van de organische reststromen wordt een grote hoeveelheid uitstoot van het broeikasgas methaan voorkomen. Dit omdat rottingsprocessen worden voorkomen.

Door gebruik te maken van organische reststromen vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende kunstmest. En omdat bij de vervaardiging en toepassing van kunstmest veel CO2-uitstoot vrijkomt, draagt het minder gebruiken hiervan ook bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Doordat boeren in ontwikkelingslanden met verhoogde landbouwopbrengsten de inkomsten voor de toekomst veiligstellen, wordt tevens migratie naar steden verminderd en kunnen kinderen naar school.