Cradle to cradle en CO2-neutraal

Rendemint en duurzame energie

Voor de productie van de cradle to cradle meubelen van Rendemint wordt 100% duurzaam opgewekte energie gebruikt. Op de productielocatie van het Indonesische eiland Sulawesi zet een geothermische installatie water, middels aardwarmte, om tot stoom. Deze stoom wekt, door middel van een stoomturbine aangedreven generator, elektriciteit op. De reststoom van de turbine wordt gebruikt voor het verwarmen van de droogkamers waarin het hout voor de meubelen wordt gedroogd. Zo zijn zowel voor het drogen van het hout als bij de productie van de meubelen alleen duurzame bronnen gebruikt.