Deloitte en duurzaam ondernemen

Duurzaam Deloitte

Energie is een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van Deloitte en kent de volgende elementen:

1. Berekenen energieverbruik: per locatie meten wij maandelijks ons werkelijke energieverbruik volgens een door onze assurance provider geaccordeerde methodologie.

2. Besparen op energieverbruik: wij hebben tal van energiebesparende maatregelen geïmplementeerd (zoals bewegingssensoren in werkkamers en op afdelingen) en beoordelen bij inkoop producten mede op hun energieverbruik. Dit geldt ook voor de panden waar wij gevestigd zijn (BREEAM is voor ons uitgangspunt). Ook stimuleert Deloitte het rijden in schonere auto’s door middel van een Green Lease Beleid. Er is daarom een voorkeurslijst opgesteld, deze voorkeurslijst bevat auto’s die groener rijden. De maximale CO2 uitstoot is sinds februari 2012 165 gr/km. De doelstelling is om de CO2 uitstoot in 2016 met 15% te reduceren. Binnen de Green lease policy is er een bonus malus regeling opgesteld. Target hierbij is om de CO2 uitstoot te reduceren.

3. Compensatie van CO2 uitstoot: waar wij gas en stroom niet groen kunnen inkopen (bijvoorbeeld ten gevolge van onze huurovereenkomst), vergroenen wij deze achteraf door de inkoop van groencertificaten.

4. Energie duurzaam opwekken: Waar mogelijk kopen wij gas en stroom duurzaam in. Daarnaast maken wij gebruik van duurzame bronnen voor de koeling (via oppervlaktewater), verwarming (zoals warmte/koude-opslag) en elektriciteit (zonnepanelen bij onze nieuwe locatie Amsterdam).

5. Communicatie naar stakeholders: naast publieksverantwoording in ons jaarlijkse Sustainability Report, maken wij de door ons doorgevoerde maatregelen zo zichtbaar mogelijk voor onze medewerkers zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de geboden technische voorzieningen.

Het resultaat van onze inspanningen is een reductie van 45% op onze totale CO2-uitstoot in de afgelopen vijf jaar!