Door: Klimaatplein, 14 februari 2017


Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering

“Het klimaatvraagstuk vraagt om een andere, meer actiegerichte aanpak. Een aanpak die zorgt voor versnelling en die enthousiasme losmaakt, in plaats van weerstand oproept. Concrete projecten net als bij de Deltawerken zijn nodig om mensen te betrekken, de ‘nieuwe wereld’ tastbaar te maken en een gevoel van vooruitgang te creëren.”

“Zo moeten 8.000 scholen duurzaam worden verbouwd en moeten er 100.000 klimaatneutrale woningen per jaar bijkomen. Een nieuw energie-eiland voor de kust moet zorgen voor de distributie van duurzaam geproduceerde elektriciteit op de Noordzee naar 80 miljoen mensen in Europa. Agrarische bedrijven kunnen dankzij biomassa, wind- en zonne-energie energieproducenten worden.” Dat staat in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering’ van MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW.

Deltaplan Energie & Klimaat

Onderdeel van deze aanpak is een Deltaplan Energie & Klimaat, inclusief concrete projecten en financiering. In het rapport zijn zo’n 25 doorbraakprojecten – zoals de bouw van een nieuw energie-eiland voor de kust – in kaart gebracht die ervoor kunnen zorgen dat Nederland de klimaatafspraken van Parijs haalt.

Energie- en Klimaat-Minister

Volgens de ondernemingsorganisaties is het essentieel dat er één coördinerende minister komt voor klimaat, energie en circulaire economie en een autoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt. De nieuwe financieringsinstelling Invest-NL moet vervolgens van voldoende middelen worden voorzien om private financiering te mobiliseren. Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet.

Klimaatneutraal in 2050

De doorbraakprojecten, waarbij het belangrijk is dat de overheid samen optrekt met het bedrijfsleven, zijn cruciaal om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Ze zijn hoognodig: volgens recent onderzoek ziet slechts twee procent van de bevolking klimaatverandering als een serieus probleem, terwijl de komende dertig jaar het tempo van CO2-reductie moet worden verdrievoudigd voor een gezond klimaat. Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties.

Bron foto: Gemeente Waalwijk

 

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws