Energieverbruik bewustwording en besparen

Meten = Weten = Besparen

Schneider Electric heeft als doelstelling om eind 2014 25 procent energie te besparen ten opzichte van 2009. Gebouwen zijn verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van het wereldwijde energieverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot. Schneider Electric ziet het belang om juist daar de bespaarmogelijkheden te vinden. Inzicht in energieverbruik speelt hierbij een belangrijke rol.

In het nieuwe hoofdkantoor van Schneider, dat per december 2012 in gebruik is genomen, wordt al het energieverbruik van de diverse afdelingen en bronnen gebundeld en geïntegreerd in één enkel systeem. Het nieuwe gebouw krijgt bovendien zijn energie uit restwarmte van een naburig pand en van zonnepanelen op het dak. Met behulp van een dashboard wordt de gebouwinformatie met real-time data, trends en rapporten gevisualiseerd getoond. Deze informatie is vervolgens het uitgangspunt voor nieuwe en besparende vervolgstappen. Bezoekers en medewerkers kunnen via een scherm in de hal zien hoeveel energiebesparing er al daadwerkelijk behaald is. Zo wordt informatie gedeeld en bewustwording van energieverbruik gecreëerd.