Wanneer: 11 december 2017


Masterclass Circulaire steden en provincies

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een klimaatwet.

Weet u al hoe u deze wet kunt doorvertalen naar circulaire kansen binnen uw gemeente/provincie?

Deze Masterclass zorgt ervoor dat u in een dag grip krijgt op het nieuwe regeerakkoord. We combineren theorie met inspirerende voorbeelden van startups. Climate-KIC experts delen de ontwikkelde Circulaire Methodiek met u. Vervolgens geeft u er een praktische invulling aan voor uw provincie/gemeente en dagen ‘peers’ u hierop uit.

Laat het nieuwe regeerakkoord voor u werken om uw circulaire doelen te behalen en meld u nu aan via deze link >

Deel dit bericht met je netwerk!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+