Wanneer: 14 september 2017


Seminar CO2-beprijzing

Wat betekent CO2-beprijzing nu precies voor uw bedrijf? Hoe verlaagt u vandaag al deze CO2-kosten? Experts en ondernemers wijzen u tijdens dit seminar de weg.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de 2 graden opwarming van de aarde. Wat dit voor uw organisatie betekent verneemt u op 14 september vanaf 12.00 uur op het NatLab in Eindhoven. Kijk hier voor het volledige programma > en de wijze van aanmelding.

Deel dit bericht met je netwerk!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+