Door: Klimaatplein, 30 oktober 2014


Fotoverslag Klimaatplein bijeenkomst 23 oktober

Afgelopen donderdagmiddag 23 oktober vond de vijfde actiegerichte inspiratiemiddag van het Klimaatplein plaats. Drie lezingen, zestien workshops, honderd deelnemers en veel enthousiaste en bemoedigende reacties.

Enkele opmerkingen van de deelnemers: “We hebben er een duurzame kijk op energie van gekregen”. “Goed om een netwerk rondom dit thema bij elkaar te zien”. “Met de opgedane contacten gaan wij verder werken aan de duurzame energietransitie”. “Wanneer is de volgende bijeenkomst?”

Hieronder een kort fotoverslag:

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws