Geld besparen door druk op perslucht te verlagen

Geveke helpt verpakkingsbedrijf  €20.000,- besparen

Door de traagheid in het persluchtsysteem dat een verpakkingsbedrijf gebruikte, werd vaak een te hoge druk ingesteld op de compressoren. Elke bar aan druk die het systeem hoger staat ingesteld kost 8% meer energie. Ook is vaak voor maar een paar luchtverbruikers de ingestelde druk nodig, voor de meeste luchtverbruikers volstaat een (aanmerkelijk) lagere druk. Het bedrijf produceerde kortom op een te hoge druk en dat dreef de energiekosten onnodig op.

Al deze punten zijn nu aangepakt door een nieuw drukregelsysteem met flowcompensatie te installeren. Hierdoor is de systeemdruk gestabiliseerd en geleidelijk verlaagd van 8 naar 6,1 bar. Deze investering wordt al binnen één jaar terugverdiend. Op jaarbasis is de energierekening € 20.000,- lager. Bovendien is de productie nu stabieler en draaien de compressoren rustiger.