Grondstoffen CO2 besparen met Afvalbarometer

Grondstoffen en CO2 besparen met Van Gansewinkel Afvalbarometer

Afvalverwerker en grondstoffen- en energieleverancier Van Gansewinkel heeft in samenwerking met onderzoeksbureau TNO een Afvalbarometer ontwikkeld. Bedrijven kunnen door het invullen van de barometer in één oogopslag zien wat hun verschillende afvalstromen weer opleveren in termen van grondstoffen, (duurzame) energie en afval. Het goed scheiden van afvalstromen is daarbij essentieel, want dit maakt recycling mogelijk. En recycling draagt weer bij aan het besparen van waardevolle primaire grondstoffen en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

De afvalbarometer onderbouwt cijfermatig het feit dat goed afvalmanagement ervoor zorgt dat afval van waarde is en blijft. De aangegeven milieuwinst op het gebied van grondstoffenbehoud en CO2, die wordt bereikt door het recyclen van een bepaalde monostroom, is daarbij uitgedrukt ten opzichte van de alternatieve keuze om het afval gemengd in te zamelen en als restafval te verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI).