Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?

Hoe ziet jouw
klimaatakkoord eruit?

Welke oplossingen zie jij om verdere klimaatverandering tegen te gaan? Hoe blijven we onder de twee graden temperatuurstijging op aarde? Welk advies zou jij geven om een duurzame, innovatieve en welvarende economie te realiseren?

Jij bent nu even de baas en mag het zeggen!

Formuleer hieronder jouw drie favoriete maatregelen. Omvat iedere maatregel in maximaal 15 woorden. Dan blijft het makkelijk leesbaar en inspirerend voor iedereen. Samen met alle inzendingen vormen we een voorstel voor het nationale klimaatakkoord.

Wanneer je jouw maatregelen voor het nationale klimaatakkoord hebt ingezonden, roep dan minimaal 3 van je vrienden, kennissen of collega’s via sociale media op om jouw voorbeeld te volgen. Het kan even duren voordat je maatregelen op de webpagina worden getoond. Alleen positieve, opbouwende reacties worden geplaatst.

Click hier voor het invullen van jouw maatregelen

  Naam*

  Functie*

  Bedrijf*

  Pasfoto uploaden*

  E-mail*

  Maatregel 1*

  Maatregel 2*

  Maatregel 3*

  • Dick van Elk

   Bestuurder bij de Windvogel

   1. Schone lucht; stop onmiddellijk het vervuilen van onze lucht, of betaal ervoor.
   2. Schoon water; stop onmiddellijk het vervuilen van ons water, of betaal ervoor.
   3. Schone grond; stop onmiddellijk het vervuilen van onze grond, of betaal ervoor.
  • Rob van der Rijt

   Rob van der Rijt

   Oprichter Klimaatplein.com

   1. Zet een transparante en directe prijs op veroorzaakte CO2-uitstoot m.b.v. een CO2-tax, zodat de vervuiler gaat betalen.
   2. Start een nationale massamediale bewustwordingscampagne over de gevolgen van én oplossingen tegen klimaatverandering.
   3. Daadwerkelijk gaan handhaven op de energiebesparingsplicht voor bedrijven.
  • Jan Paul van Soest

   Jan Paul van Soest

   Energieconsultant

   1. Regel dat de langetermijn schadekosten van klimaat (minimaal 90 Euro/ton CO2) in de prijzen van nu worden verwerkt.
   2. Regel dat de langetermijn schadekosten van klimaat (minimaal 90 Euro/ton CO2) in de prijzen van nu worden verwerkt.
   3. Regel dat de langetermijn schadekosten van klimaat (minimaal 90 Euro/ton CO2) in de prijzen van nu worden verwerkt.
  • Janine Hogendoorn

   Founder Ring Ring

   1. Geef gezonde keuzes de voordelen die ze verdienen.
   2. Biedt randvoorwaarden waardoor keuzevrijheid (minimaal keus uit drie) optimaal is en daarmee eigen verantwoordelijkheid.
   3. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land, dankzij 1 en 2.
  • Lars Moratis

   Oprichter ImpactAcademy

   1. Fiscale vergroening o.b.v. vervuiler betaalt en vernieuwer wordt beloond.
   2. Afschaffen van alle fossiele subsidies en divesteringsverplichting voor pensioenfondsen.
   3. Stimuleren van energiezuinig gedrag via nudging, beloning én slimme technologie.
  • Maarten Hajer

   Hoogleraar Urban Futures

   1. Creëer een Deltaplan energiebesparing voor de gebouwde omgeving; goed voor CO2, goed voor banen.
   2. Energietransitie plannen maken voor Noord-west Europa.
  • Joke Schole

   Kunstenaar/Ontwerper Joke Schole Amsterdam

   1. Laat kinderen elke dag werken met de educatieve schooltuin en duurzaamheid agenda van Citrus pers.
   2. Bedrijven zoals Ikea zouden hun eigen grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal moeten gaan hergebruiken.
   3. i.p.v. weggooilampjes voor op de fiets weer terug naar de dynamo, maar dan zonder electra draden.
  • Paul Bijvoet

   Directeur Bijvoet Energie

   1. Belast gebruik fossiele brandstoffen zwaarder, opbrengsten terugvloeien naar duurzame alternatieven.
   2. Stimuleer decentrale energieopwekking uit duurzame bronnen.
   3. Besteed meer aandacht aan de duurzame alternatieven voor warmte, bijvoorbeeld aan hoogwaardige pelletketels (die ook nog eens stroom kunnen opwekken!).
  • Marga Hoek Directeur De Groene Zaak

   Marga Hoek

   1. Door hoge klimaatdoelen te stellen zetten we ambitieuze bedrijven op het gebied van duurzaamheid op kop.
   2. Gooi het belastingsysteem drastisch om en begin met een stevige prijs op CO2.
   3. Laat als overheid bij aanbestedingen de bedrijven concurreren op hergebruik, klimaatimpact en sociale waarden.
  • Hans Haarsma

   Inspirator/coach bij Nieuwe Dag

   1. Vergroenen belastingstelsel, met onder meer verhogen BTW op niet-duurzame productiegoederen, zoals vlees, maar ook fossiele brandtstoffen en verlagen BTW voor groene productie en cleantech.
   2. Verduurzamen mobiliteit, met onder meer integrale visie op ruimtegebruik,  leefkwaliteit en behoefte aan schone, duurzame mobiliteitsvormen.
   3. Terugdringen financiering, gebruik en legaliseren fossiele brandsttoffen. Zsm stoppen kolen- en gascentrales. Visie op energie opstellen en open mind voor innovatie stimuleren, ook in bijvoorbeeld nucleaire energie.
  • Meiny Prins

   Directeur Priva

   1. Kies voor schone energie, stop met kolen!
   2. Nederland is verslaafd aan gas, het wordt tijd voor een nieuw verdienmodel: Nederland moet meer investeren in CleanTech oplossingen!
   3. We betalen met z’n allen mee aan de infrastructuur voor fossiele energie, maar niet voor die van duurzame energie: het wordt tijd voor een ‘wet gelijke behandeling van energie’!
  • Frits Buijs

   Journalist/tekstschrijver bij de Firma Grondzaken

   1. Vergroen belastingstelsel structureel door CO2-heffing en minder belasting op arbeid.
   2. Geen opstart nieuwe kolencentrales op Eemshaven en Maasvlakte.
   3. Stimuleer opwekking van duurzame energie; grootschalig, maar ook particulier.
  • Frances Prins

   Directeur Groengeld

   1. Koop alleen de dingen die je echt nodig hebt. Kies voor kwaliteit, tweedehands en lokaal geproduceerd.
   2. Isoleer je huis en stook bewust.
   3. Ga vaker op de fiets, dat is ook heel goed voor je lijf.
  • Lex Hoefsloot

   Bestuurslid Coöperatie Vallei Energie

   1. Nederland, begin bij jezelf: erken dat veiligheid Groningers boven financiële baten van het Rijk gaan bij gaswinning.
   2. Nederlanders: betrek je zorgen om Opwarming Aarde bij je politieke partij keuze bij verkiezingen!
   3. Voer direct een hoge CO2-tax in en schaf het Emissie-Handelssysteem af.
  • Pieter Padmos

   Gepensioneerd TNO-wetenschapper

   1. Zelf energie-zuiniger gaan leven: warmere kleding i.p.v. de verwarming een paar graden hoger.
   2. Bij vlieg- en langere auto-reizen: Compenseer je CO2 uitstoot via greenseat.nl.
   3. De overheid moet fossiele brandstoffen meer belasten en duurzame energie meer subsidiëren.
  • Willem Wiskerke

   Campaigner Klimaat & Energie bij Greenpeace

   1. Verplichte (maar kostenneutrale) isolatie van alle woningen en kantoren.
   2. Een CO2-belasting die hoog genoeg is om alle kolencentrales uit de markt te drukken.
   3. Duurzame energiedoel voor 2030 van 45% vastleggen, zodat bedrijven veilig kunnen investeren.
  • Imke Tegels

   Senior adviseur bij SME Advies

   1. Alle nieuwbouw is verplicht een 0-energie woning.
   2. Groene energie gaat voor grijze energie, windmolens mogen dus nooit stilstaan zodat een kolencentrale door kan draaien.
   3. Huishoudens worden voorgelicht hoe ze geld kunnen besparen door te besparen, niet door over te stappen.
  • Koen de Kruif

   Eigenaar Ekoalot – voor meer duurzaamheid

   1. Stimuleer het gebruik van alle daken van huidige MKB-bedrijven voor duurzame energieproductie.
   2. Alle bedrijven betalen evenveel voor fossiele energie als burgers en de CO2 prijs gaat omhoog.
   3. Voor arbeid moet minder belasting betaald worden; voor vervuilende materialen meer.
  • Maria van der Heijden

   Directeur-bestuurder MVO Nederland/De Groene Zaak

   1. True Cost Pricing: belast CO2 uitstoot en vervuiling van de aarde, verlaag belasting op arbeid.
   2. Investeer maximaal in nieuwe energiebronnen als wind en zon.
   3. Verandering kun je kopen: iedere aankoop is klimaatpositief, circulair en inclusief voor een sociale en groene wereld.
  • Eric Vogel

   Arbo- en Milieucoördinator bij Natuurmonumenten

   1. ‘Tuin/terreinbijslag’ voor iedereen die door middel van begroeïng helpt om CO2 om te zetten in zuurstof. Per m2 en afhankelijk van hoeveel groen daarop staat.
   2. Alle milieuschade inbouwen in de gebruiksprijs van voertuigen: elektrisch rijden wordt dan veel goedkoper.
   3. Sticker op elektrische vervoermiddelen én op alle laadstations welke soort groene stroom erin zit. Nu is nog onzichtbaar wie er op grijze stroom rijdt.
  • Elske van de Fliert

   Grondlegger CO2 afslankprogramma wagenpark en mobiliteit Zero-e

   1. Verplicht nieuwe tankstations minimaal 3 alternatieve brandstoffen aan te bieden.
   2. Stimuleer bestaande tankstations minimaal 3 alternatieve brandstoffen aan te bieden, m.b.v. subsidie.
   3. Bepaal de CO2 uitstoot van voertuigen voor het energielabel well-to-wheel, ga uit van de groenst mogelijke brandstof.
  • Barbara Marcus

   Energiecoördinator Gemeente Waalre

   1. Lokale overheden moeten over hun angst heen stappen en samen met lokale initiatieven komen tot een gezamenlijke visie en acties.
   2. De ministeries moeten actie ondernemen om de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek (postcoderoosregeling) toch nog tot een succes te maken.
   3. Zorg voor (structurele) financiële prikkels om particulieren in beweging te krijgen om hun woning te verduurzamen.
  • Suzanne Elias

   Adviseur Public Affairs MVO Nederland/De Groene Zaak

   1. Fiscaliteit: verschuif de lasten van arbeid naar lasten op grondstof.
   2. Externaliteiten: bereken en beprijs de werkelijke kosten van onder andere CO2-uitstoot, landbouw en luchtvervuiling.
   3. Waterstof: stimuleer innovatie om betaalbare waterstof in verschillende vormen dichterbij te brengen.
  • Hans Snel

   Marketing en projectmanagement bij Nectar Marketing

   1. Een landelijk deltaprogramma voor de aanleg van zonnepanelen in combinatie met ontkoppeling van gas.
   2. Gaswinning uit zeewiervelden, bij de windmolenparken op zee. Het bestaande gasnet gebruiken voor distributie.
   3. BTW omvormen tot een CO2 belasting.
  • Tjerk Wagenaar

   1. Zet alles op alles om de klimaat top in Parijs een succes te laten zijn: max 2 graden. Ieder vanuit eigen positie.
   2. Vergroot het bewustzijn dat we anders moeten gaan leven – Obama , paus – en dat het kan. Geef ieder handelingsperspectief.
   3. Laat de vervuiler betalen – CO2 prijs 100 euro, etc. – opdat de markt haar werk doet en dat het rijke westen (vervuiler) het arme zuiden betaalt voor ontwikkeling.
  • Mirjam Bemelmans

   Actief bij schaliegasvrij Nederland / Transition Town Boxtel

   1. Daglichtpanelen voor warmte voor bedrijfspanden, proces en huisverwarming.
   2. Kinderen op de fiets naar sport en hobby.
   3. Minder werken, minder verbruiken en meer genieten.
  • Sander Haas

   Manager PR & Communicatie Asito

   1. Arbeid raakt nooit op, grondstoffen wel. Verlaag de belasting op arbeid en verhoog de belasting op niet-hernieuwbare materialen.
   2. Bereken alle kosten van een product door, dus ook de kosten van de vervuiling: CO2 belasting hoort hierbij.
   3. Iedereen in laten zien dat duurzame keuzes eigenlijk helemaal geen keuzes zijn. Voorlichting is essentieel. Positieve framing van duurzaamheid.
  • Anne-Marie Bor

   Procesmanager bij Ambor Creatie

   1. Vervang de lease-auto als arbeidsvoorwaarde door een OV business kaart voor het hele gezin (Prorail en NS doen dit al)
   2. Stimuleer eiwit transitie in horeca en catering: van vlees en zuivel naar noten en peulvruchten.
   3. Maak bossen (die optimaal en efficiënt CO2 opslaan) van de weilanden die dan niet meer nodig zijn.
  • Anne-Marie Pronk

   Projectleider Klimaatzuster en Klimaatverbond

   1. Belasting is een stuurmiddel! En we koersen met het huidige stelsel af op een klimaatramp. Het roer moet om.
   2. Alle politici op klimaatles. Verkiezingsprogramma’s gaan over de komende 30 jaar. Geen visie, geen deelname aan verkiezing.
   3. Elke avond na 8 uur journaal een half uur klimaat-TV. Over ernst en oplossingen: Welke sleutels leiden tot gedragsverandering.
  • Timmy de Vos

   Initiatiefnemer E-waste Race

   1. Stimuleer duurzaam ondernemerschap binnen hernieuwbare energie, recycling/hergebruik en duurzame mobiliteit.
   2. Zwaardere belasting van fossiele brandstoffen, milieuvervuiling en grondstoffenwinning minder belasting op arbeid.
   3. Versterk lokaal ondernemerschap voor het creëren van lokale sociale en economische waarde met kortere en duurzamere ketens.
  • Egbert Kruize

   CEO Geothermie Nederland

   1. Diepe geothermie brengt nu tot 400.000 KWh per dag op=36000 woningen per jaar en bespaart 200 ton CO2 per dag.
   2. Met de winst van geothermie wordt via een lease-model gratis bij iedereen Zon-Panelen geplaatst.
   3. In de steden de SkyTran invoeren en verder elektrische auto’s gewoon thuis opladen met eigen stroom.
  • Judith Veenstra

   Organisator bij Creating Drive

   1. Middels de invoering van een basisinkomen kunnen we ons bezig gaan houden met wat voor de samenleving in de toekomst echt duurzaam van belang is.
   2. Buurthuizen ombouwen tot info/ verkooppunten van installaties voor duurzame energie.
   3. Stedelijke adviesorganen opzetten als koppeling tussen die buurthuizen en beleidmakers.
  • Victor Luijtjes

   Activist bij wijstoppensteenkool.nl

   1. Alle kolencentrales uitfaseren voor 2020. Kolen nu 23% stroompruductie. Enkel wind 2020 23%. Het kan!
   2. CV’s vervangen door warmtepompen met hoge COP = 2.7 x meer energie uit backup gas+klaar voor duurzaam.
   3. Geen koppeling aan warmtenet fossiele centrales. Voorkomt afhankelijkheid. Restwarmte gebruiken afvang CO2.
  • Marga van den Boom

   Mede-eigenaar Salon de Baronie

   1. Iedereen 50% energiezuiniger leven levert meer op. Bewustwording door eigen keuzes op besparingen en er een sport van maken.
   2. Betere verdeling van arbeid. Van ratrace naar onthaasten is Gezond, Genieten en Goed voor Mens en Milieu.
   3. Van Koopkracht naar Tevredenkracht naar Nodigkracht door bewust te genieten van wat we wel hebben.
  • Evert du Marchie van Voorthuysen

   Directeur Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie

   1. Bi-lateraal verdrag met Marokko of Tunesie om samen maximaal effectief zonne-energie toe te passen.
   2. Hef Piketty-belasting op vermogen van multimilionairs, maar geef vrijstelling voor groene vermogensbestanddelen.
   3. Wereldwijde CO2-belasting van minimaal 40 euro per ton.
  • Jacqueline Cramer

   Directeur ‎Utrecht Sustainability Institute

   1. Zorg voor een effectief EU emissiehandel systeem voor de industrie- en energiesector met een verplicht CO2 reductiedoel van tenminste 40% in 2030 t.o.v. 1990.
   2. Verplicht alle EU landen tot een evenredige bijdrage aan een gezamenlijke duurzame energiedoelstelling van 30% in 2030.
   3. Verhoog de energie-efficiency van woningen, gebouwen, vervoer en MKB bedrijven met gemiddeld 40% in 2030.
  • Bouwine Lokkerbol

   Directeur Trending Energy

   1. Doe het: bespaar 10% op de energierekening alleen al door energiebewust gedrag.
   2. Vlieg bij uitzondering, fiets naar de sportschool.
   3. Eet geen vlees, Indiërs overleven dat ook.
  • Tim van Beelen

   Sales CIT bij PostNL pakketten

   1. Voorzie nieuwbouw huizen standaard met groene stroom zoals zonnepanelen. Bij een nieuwbouw huis zijn deze bijkomende kosten niet noemenswaardig.
   2. Voorzie burgers van meer voordelen van groene producten, energie en elektrische auto’s. De grootste drempel om groen te gaan is de kostenpost.
   3. Richt meer middelen zoals financiën op de ontwikkeling van duurzame en groene energie in plaats van het “minder slecht” maken van vervuilende bronnen.
  • Christiaan Rasch

   Partner bij Mobility Label

   1. Faciliteer verhuizende bedrijven in het vinden van (voor hen) duurzaam bereikbare kantoorlocaties
   2. Verschuif communicatiefocus van ‘duurzaam-kantoorpand’ naar ‘duurzaam-kantoorpand-op-een-duurzame-locatie’
   3. Stimuleer thuiswerken, misschien wel de meest onderbelichte en grootste klapper in mobiliteitsgerelateerde CO2-besparing
  • Wim van Dijk

   Duurzaam blogger Durablog.nl

   1. Alle vervuilende activiteiten en producten extra belasten zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor duurzame activiteiten en producten.
   2. Zo snel mogelijk overgaan op een waterstofgas economie zoals beschreven in het boek ‘A Hydrogen economy’ geschreven door Jeremy Rifkin.
   3. Een keer per week in plaats van het weerbericht een klimaatbericht om de bewustwording van alle burgers op het gebied van bedreiging van ons leefklimaat te vergroten.
  • Marjolein Padmos

   Ontwikkelaar lesmateriaal basis- en voortgezet onderwijs

   1. Kinderen vanaf 9-10 jaar kunnen via de basisscholen bewust aan duurzaamheid werken met de Schooltuin & Duurzaamheidagenda.
   2. Vaker een warme trui aan in huis en de kachel 2 graden lager.
   3. Terwijl de douche opwarmt er al onder springen: goed voor je bloedsomloop dus gezond en het scheelt ook nog eens warm water.
  • Tinus de Vreugd

   Eigenaar Thermopunt Katwijk

   1. Cv ketels niet klakkeloos vervangen, maar co2 warmtepomp techniek (nu beschikbaar) gebruiken. geen uitstoot.
   2. Gas gebruiken waar uitstoot schoner kan worden (LNG scheepvaart bijv.) geeft tijd om nog beter alternatief zoeken.
   3. Maak veel meer gebruik van warmteterugkoppeling uit ventilatie huizen, en ontwerp ruimte voor wp installatie.
  • Rick Visser

   Applicatiebeheerder / roostermaker bij CVO ’t Gooi Hilversum

   1. Zorg voor goed openbaar vervoer van bijna-deur-tot-deur om autogebruik terug te dringen.
   2. Investeer in een netwerk van snellaad- of accuwisselstations voor auto’s en scooters.
   3. Belast CO2-producenten en beloon CO2-absorbenten voor een eerlijk vergelijk tussen duurzaam en fossiel.
  • Jos van der Veen

   Treinmachinist bij NS

   1. Alle nieuwe huizen energieneutraal bouwen met bijvoorbeeld PV panelen, zonneboilers en warmte/koude-opslag.
   2. En alle bestaande huizen verduurzamen met hennep-isolatiemateriaal, plaatsen van PV panelen, zonneboilers etc.
   3. Alle nieuwe huizen bouwen van Industriële hennep. (hennepbeton, hennepkunststof, etc).
  • Karen Maas

   Programma Directeur Executive CSR education Erasmus School of Economics

   1. Verduurzaming van het belastingstelsel.
   2. Stuur als overheid op duurzame inkoop.
   3. Neem externe, maatschappelijke kosten mee in prijsberekeningen.
  • Wilco Fiechter

   ZZP’er

   1. Voer een vrijwillige kilometerheffing in. Betaal bij aanschaf nieuwe auto óf (eenmalig) BPM óf belasting per gereden kilometer.
   2. Maak een kilometerheffing ook snelheidsafhankelijk. Een km met 130km/h wordt duurder dan een km met 100km/h.
   3. Keuzemenu bij de (gemeentelijke) WOZ-belasting. Of op basis van waarde huis óf op basis van waarde auto.
  • Erik Pennings

   Eigenaar watwoontumooi.nl

   1. Een CO2 / CH4 taks om fossiele brandstoffen uit te faseren en kosten vleesconsumptie te internaliseren.
   2. Drie BTW tarieven: 6% op voeding en diensten, 18% op gebruiksrecht zonder eigendomsoverdracht, 32,6% op gebruiksrecht met eigendomsoverdracht.
   3. Een sober onvoorwaardelijk basisinkomen (minder consumptie, minder werk, meer maatschappelijke activiteit).
  • Nico Enthoven

   Chemicus bij Priva

   1. Investeer in onderzoek naar efficiënte energieopslag.
   2. Langs alle snelwegen windmolens en zonnepanelen.
   3. Accijns en BTW op vliegtuigbrandstof.
  • Ronald van Zon

   Projectleider bij Van Zon advies

   1. Oliemaatschappijen nationaliseren en omzetten naar duurzame energieleveranciers.
   2. Divestment fossiele bedrijven door grote beleggers als pensioenfondsen.
   3. Burgeropstand bij onvoldoende maatregelen.
  • Marcel Schuttelaar

   Managing partner Schuttelaar & Partners

   1. Een voedselbeleid waarbij gezondheid én duurzaamheid centraal staan.
   2. Meer plantaardige voeding eten want dat heeft een lagere CO2-voetafdruk. Twee keer zoveel groente en fruit.
   3. Meer lokaal geproduceerde voeding eten, daar zijn minder transportkilometers voor nodig en veroorzaakt zo minder CO2-uitstoot.
  • Derk Jansen

   Voorzitter stichting Reeshofwarmte

   1. Stoppen met vage gebiedsmaatregelen en volledig overstappen op stroom. Exit gas & stadsverwarming
   2. Eigen opwek voor eigen gebruik zowel voor als achter de meter niet belasten ook winddeel saldeerbaar
   3. Bedrijven die zelfvoorzienend zijn / worden voordelen geven op belastingen
  • Roy Roessink

   Adjunct Directeur & Wethouder bij Van Beek & Gemeente Nibbixweer

   1. Investeer alle energiebelasting volledig in duurzame energie projecten.
   2. Handhaving op realisatie energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.
   3. Stel energiemonitoring verplicht voor overheden met bijbehorend dashboard in gemeentehuis.
  • Anne Marie Spierings

   Lijsttrekker D66 Noord Brabant

   1. Maak meer werk van energiebesparing bij bedrijven. Hef bijv. 1 cent/kWh belasting voor een fonds om energiebesparende maatregelen van bedrijven te subsidiëren.
   2. Help op hun verzoek burgercollectieven die hun buurt willen overtuigen om woningen energiezuinig te maken.
   3. Hef een stevige belasting op kolencentrales en steek dit geld in duurzame energie.
  • Ben Nas

   Duurzame verbinder bij Stad van Morgen

   1. Zoveel mogelijk zonnepanelen op huurhuizen.
   2. Huizen verwarmen met aardwarmte of energie in de zomer opslaan en `s winters gebruiken.
   3. Beperk het vrachtverkeer door lokale gemaakte en duurzame producten te kopen.
  • Bart van den Dikkenberg

   Wetenschapsjournalist bij Reformatorisch Dagblad

   1. Bestaande woningen isoleren
   2. Subsidie voor particulier om over te stappen op elektrisch vervoer
   3. Investeren in onderzoek naar goedkope opslag van elektrische energie
  • Bouwe de Boer

   Energiecoördinator gemeente Leeuwarden

   1. Maak consistent energie/klimaatbeleid voor een periode van 20 jaar.
   2. Zet in op maatregelen waar veel mensen en bedrijven bij betrokken zijn, bijvoorbeeld isoleren van woningen.
   3. Vergroen het verkeer sneller. Meer belasing op fossiel, beschikbaar voor schoon. Betrek veel mensen hier bij.
  • Rob Lobregt

   Directeur Slim Energie/Solar Power

   1. Plaats zonne-energie waar het mogelijk is en stop met de importheffing.
   2. Ontwikkel betere energie-opslag van lokale duurzame opwekking en gebruik deze opslag voor smart grid systemen.
   3. Implementeer slim energie systemen voor bestaande bouw en visualiseer vooral het verbruik zodat mensen bewust worden van lokale verbruiken.
  • Zwerius Kriegsman

   Gepensioneerd

   1. Verlaag de belasting op arbeid en voer een CO2-heffing in, zodat de concurrentiepositie van ons land niet wordt aangetast.
   2. Voer een CO2 heffing in voor “embedded energy” in producten uit landen waar geen (of onvoldoende) CO2-heffing bestaat.
   3. Bij dalende inkomsten uit CO2 heffing door succesvol beleid, overheidstekort aanvullen door gradueel in te voeren belasting op gebruik grondstoffen.
  • Arthur Zantinge

   Adviseur Duurzaamheid & MVO bij Sweco

   1. Vervang het oerwoud aan subsidies en belasting(vrijstelling)en door een CO2-fee (bijv € 100/ton CO2), verlaag belasting op arbeid.
   2. Neem verantwoordelijkheid, ga fossielvrij, ‘divesteer’. Trek (allereerst publieke en collectieve) investeringen uit fossiele brandstoffen terug.
   3. Herinner mensen aan hun eigen invloed en verantwoordelijkheid via bijvoorbeeld infolabels aan de pomp.
  • Tjeerd de Groot

   Tweede Kamerlid voor D66

   1. Bij het produceren van voedsel kunnen we veel meer hergebruiken en minder weggooien.
   2. Laat koeien gras, varkens restafval, en kippen insecten eten. Daarmee sparen we de regenwouden. Het veevoer bestaat nu nog uit soja, waar veel regenwouden voor gekapt moeten worden.
   3. Zorg dat de mest de bodem weer gezond maakt, zodat we minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig hebben.
  • Bas Eickhout

   Europarlementariër

   1. Het ‘de vervuiler betaalt principe’ stimuleert innovatieve alternatieven. Arbeid kan dan meteen goedkoper worden gemaakt.
   2. Kolenbelasting en een strikte CO2-norm voor energiecentrales zorgen ervoor dat kolen tot het verleden gaan behoren.
   3. Via betere isolatie, efficiëntere productieprocessen en zuiniger vervoer worden de enorme mogelijkheden van energiebesparing benut.
  • Ron Hendriks

   Directeur Van Beek

   1. Maak Energie Zichtbaar; stel het bedrijfsleven verplicht haar initiatieven aan te tonen op verbruikstrend zowel in aandeel besparing als inzet van duurzame energie.
   2. Versnel het maatschappelijk ‘omdenken’ door campagnes en educatie van verduurzaming vanaf basisonderwijs.
   3. Positioneer Nederland met complete focus tot één smartgrid City met inpassing van duurzame energie, als voorbeeld voor rest van de wereld.
  • Hans Bienfait

   Secretaris stichting GEZEN

    

   1. Investeren vanuit Nederland in Helios zonne-energieproject in en voor Griekenland ten gunste van het klimaat.
   2. Investeren vanuit Nederland in Heliosproject om Griekenland een exportartikel elektriciteit te geven voor schuldreductie.
  • Emke Mol

   Eigenaar MOLCOM Communicatieadvies voor realisatie MVO-doelen

   1. Geld: verlaag de belasting op arbeid, verhoog de belasting op niet-hernieuwbare grondstoffen & investeer fossielvrij.
   2. Innovatie: ontwikkel technologieën voor energie-opslag, biobased chemie en circulaire economie en faciliteer dit structureel.
   3. Gedrag: benut uitzichten uit gedragspsychologie voor een klimaatneutrale wereld. Schoon, eerlijk & hernieuwbaar wordt de norm.
  • Martine Groenewegen

   Eigenaar de Klik BiomassaDHZ

   1. Communiceer klimaatverandering ook als gezondheidsprobleem. Mensen zijn dan eerder bereid maatregelen te nemen.
   2. Verplicht gebruik biobased bouwmaterialen in nieuwbouw, renovatie en isolatie. Zo leg je lang CO2 vast.
   3. Vele kleintjes maken één grote: kies voor combinaties besparen en duurzaam produceren van warmte en elektriciteit.
  • Paula Steenwinkel

   Trainer/adviseur Bureau Helderder

   1. Vliegen duurder en dikke truien salonhfahig maken.
   2. Warmte van heet douchewater dat wegstroomt, hergebruiken.
   3. Solarcooking promoten; hooikist in ere herstellen.
  • Monique J. van Eijkelenburg

   Directeur Strategie Duurzame Energie Koepel

   1. Voorkom dat nieuwe fossiele exploitaties (zoals schaliegasboringen in EU) mogelijk worden. Gebruik gas alleen als duurzame warmte niet kan.
   2. Belast vervuiling (ook andere broeikasgassen dan CO2!!) en ontlast arbeid en duurzame productiemiddelen.
   3. Handhaaf een ambitieus hernieuwbaar opwekkingsdoel per land. Laat geen schadelijke resten of grote hoeveelheden co2 achter voor toekomstige generaties.
  • Marten Immelman

   Oprichter Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Duurzom

   1. Kom samen met alleen die landen die werkelijk willen bijdragen aan een gezond klimaat (en bijv. bereid zijn subsidies op de fossiele industrie af te schaffen).
   2. Vraag deze landen te laten zien wat ze al hebben gerealiseerd en wat ze nog willen realiseren op het gebied van klimaatverbetering.
   3. Wissel kennis en ervaring uit, zodat men van elkaar leert en ieder land zijn eigen doelen sneller en makkelijker realiseert.
  • Thijs Huijs

   Manus van alles bij El Alto

   1. Verleg belasting van arbeid naar grondstof. CO2-tax.
   2. Doceer ecologie en niet economie. Economie is géén wetenschap. Economische groei is oorzaak van crises.
   3. Plant bomen. Overal waar het maar enigzins kan. Zoveel en zovaak mogelijk.
  • Leo van der Heijden

   Bestuurslid coöperatie ValleiEnergie

   1. Schep randvoorwaarden (soicaal, belastingstelsel, arbeidsrecht, huisvesting) zodat iedereen binnen 5 minuten fietsen op zijn werk kan zijn.
   2. Schep randvoorwaarden voor een renteloze economie en voorkom zo dat duurzame energie de nieuwe melkkoe wordt van grote investeerders.
   3. Schaf het hoog/laag tarief voor elektriciteit af en pas het tarief iedere 15 minuten aan aan de beschikbare duurzame energie (wind, zon).
  • Eric Broekhuizen

   Ondernemer, investeerder en auteur Ecoprijs.org

   1. Verplichte rapportage en publicatie voor bedrijven van hun CO2-uitstoot.
   2. Introductie CO2-heffing binnen enkele jaren oplopend naar € 100 per ton CO2-uitstoot, zodat vervuiler gaat betalen.
   3. . Daarna uitbreiding naar ecotax die ook andere vormen van vervuiling, verspilling en natuurschade omvat.
  • Tobias van den Briel

   Partner 3pm the sustainable mobility company

   1. In ruimtelijke ordening van binnensteden meer ruimte voor fiets en voetganger.
   2. Overheidsuitgaven voor auto, ov en fiets meer afhankelijk van uitstoot fijn stof en CO2 (kleinste vervuiler meer faciliteren.
   3. Beloon werkgever met duurzame mobiliteit voor werknemers (bijv. fiscale voordelen en subsidie fietsvoorzieningen).
  • Pieter Terpstra

   Senior Associate World Resources Institute

   1. Zet in op ‘zero emission in 2050’ op persoonlijk, nationaal, Europees en internationaal niveau.
   2. Hogere belasting op grondstoffen en consumptie, minder op arbeid.
   3. Geen investeringen meer in kolencentrales maar wel investeren in energie efficiëntie en groene energie.
  • Ton Willemsen

   CEO TONZON BV

   1. Regeerakkoord maakt woningisolatie duurder. Maak woningisolatie juist goedkoper met lage btw-tarief zoals in België.
   2. De rijksoverheid gaat eindelijk eerlijke voorlichting geven over vochtproblemen zoals beloofd aan de 2e Kamer.
   3. We laten de warmte niet langer aan alle kanten weglekken maar gaan  klimaateffectieve Nederlandse innovaties benutten
  • Reinier van den Berg

   Initiatiefnemer Ecoland TV

   1. Klimaatverandering tegen gaan door energiebesparing te stimuleren en subsidiëren. Niet gebruikte energie is schoonste energie.
   2. Klimaatverandering tegengaan door transitie van fossiel naar duurzaam te stimuleren en subsidiëren. Banengroei (ook uit maatregel 1) levert geld op.
   3. Klimaatverandering tegengaan door houtkap tegen te gaan. Herbebossing stimuleren en financieren door producten klimaatneutraal te maken m.b.v. CO2-compensatie.
  • Peter van Luttervelt

   Omdenker sociaal architect

   1. Systeem van verhandelbare emissierechten als basis inkomen voor de consument (daardoor ontstaat vraag naar CO2-neutrale producten).
   2. Circulaire economie op gang brengen via gedragsmogelijkheden vanuit de consument/burger/producent.
   3. Energie neutraal maken van de gebouwde omgeving.
  • Wesley Darrius

   Wesley Dorrius

   Oprichter UMEF Groene evenementen

   1. Organiseer evenementen zo duurzaam mogelijk en verlaag de CO2-voetafdruk.
   2. Informeer en inspireer bezoekers van evenementen over een duurzame(re) lifestyle.
   3. Begin bij de jeugd! Quote van Wubbo Ockels: “The youth need to be addressed, and festivals can radiate the new message.“
  • Krispijn Beek

   MVO specialist bij 2Bsustainable.nl

   1. Gebouwde omgeving naar nul op de meter
   2. Gestaag oplopende bodemprijs invoeren in ETS
   3. (internationale) Transportsector in ETS
  • Bas Zeën

   Commercieel medewerker Greensand

   1. CO2 uitstoot reduceren door energiebesparende maatregelen te promoten
   2. CO2 uitstoot afvangen en gebruiken in kassen voor de groei van groenten
   3. Reeds uitgestoten CO2 opruimen uit de lucht op natuurlijke wijze met Olivijn
  • Roel Lenoir

   Partner 3pm the sustainable mobility company

   1. Nog meer investeren in fietspaden zodat we voor al die korte ritten de fiets pakken ipv de auto .
   2.  Stimuleer investeringen van werkgevers in het verduurzamen van het reisgedrag.
   3. Laat als overheid bij aanbestedingen bedrijven concurreren op carbon footprint.
  • Mundel van Wezenbeek

   Adviseur duurzame ontwikkeling L-Mundo

   1. Pas het belastingstelsel aan, zodat fossiele energie hoger belast wordt en de weg vrij komt voor duurzame varianten.
   2. Stimuleer energiezuinig gedrag via beloning, verwijder eventuele remmingen om niet energiezuinig te zijn.
   3. Stimuleer het opwekken van duurzame energie en lokale initiatieven die hier behulpzaam in zijn.
  • Marc Steentjes

   COO Solar NRG

   1. Voeg importheffing af op zonnepanelen.
   2. Verlaag het btw tarief naar 6%, duurzame energie is immers een primaire levensbehoefte
   3. Ruimtelijke ontwikkeling: Zorg dat daken van woningen groot genoeg zijn voor in de toekomst iedereen een elektrische auto rijdt.
  • Matthijs Sienot

   Tweede Kamerlid voor D66

   1. Meer mensen op de fiets! Fietsen is schoon, gezond en geeft veel vrijheid.  D66 wil het bijvoorbeeld voor mensen aantrekkelijker maken om met een fiets van de zaak van en naar werk te fietsen.
   2. Werk aan groenere gemeenten en steden. Denk bijvoorbeeld aan meer bomen in de openbare ruimte, of aan groenere daken en gevels.
   3. Elektrische auto’s zijn een geweldige economische kans en beter voor het milieu. De overheid moet daarom elektrisch rijden en technische innovatie stimuleren.
  • Neera van der Geest

   Managing Director FairClimateFund

   1. De “vervuiler betaalt” principe geldt, óók voor de eigen CO2 uitstoot: internaliseer de kosten voor de CO2-vervuiling in de prijs van producten en diensten.
   2. Investeer dit geld in schone energie voor 2.4 miljard mensen in deze wereld die nog op inefficiënt en ongezond houtvuur koken.
   3. Overheid: laat alle partijen die gebruik maken van overheids-instrumenten betalen voor de CO2 uitstoot dmv CO2-compensatie
  • Marjolein Tiemens-Hulscher

   ZZP’er bij GroenGeloven

   1. Schaf woon-werk vergoeding voor de auto af. Gebruik het vrijgekomen geld voor woonlastenverlichting bij wonen op fietsafstand van het werk.
   2. Serveer in kantines alleen nog biologisch, lokaal en/of fair trade geproduceerd voedsel.
   3. Kerken, zoek contact met natuurorganisaties en vergroot zo de verwondering voor de natuur en de schepping en de inzet om deze te herstellen.
  • Jeroen van Meijgaarden

   Projectleider Bodemonderzoek SBNS

   1. Niet alleen belasten van CO2, maar ook opslag stimuleren door geld te kunnen verdienen bij (tijdelijke) opslag van CO2 (bv in bossen).
   2. Drinkwater uit zeewater met duurzame energie halen en gebruiken voor vegetatieontwikkeling of landbouw in aride gebieden.
   3. zie twee: Eventueel (overtollige) grond aanvoeren van elders om mogelijkheden voor vegetatie te verbeteren.
  • Mario Popma

   Lid werkgroep Natuur Voeding Gezondheid van Platform Duurzaamheid Dordrecht

   1. De bodem als grootste natuurlijke koolstofopslagplaats redden door ‘Carbon credits’ voor primaire producenten voor toename  humus in bodem.
   2. Klimaatneutraal geproduceerde voeding ketenbreed fiscaal stimuleren en eerlijke prijsvorming voor boeren die herstellende landbouw toepassen. Wereldwijd!
   3. Politieke steun voor Internationaal Jaar van de Bodem 2015.  Koolstof in atmosfeer moet terug in bodemecologisch systeem. “Soil, the forgotten climate-aid”.
  • Stefan van der Wal

   Adviseur SME Advies

   1. Stimuleer mensen om hun eigen huis energieneutraal te maken en bewust om te gaan met energie.
   2. Doe mee aan de deel economie (Greenwheels, Peerby, Thuisafgehaald etc.).
   3. Stimuleer werknemers om het OV te nemen door een NS-kaart aan te bieden in plaats van een lease auto.
  • Rob Jetten

   Tweede Kamerlid voor D66

   1. Momenteel behoren de kolencentrales in Nederland tot de grote vervuilers van het milieu. Deze moeten zo snel mogelijk gesloten worden.
   2. Sluit huizen aan op warmte in plaats van op gas uit Groningen. Er zijn uitstekende alternatieven om huizen te verwarmen, zoals warmtenetten en warmtepompen.
   3. Schrap onnodige regelgeving en geef circulaire ondernemers de ruimte zodat zij kunnen innoveren en groene banen kunnen creëren.
  • Martin Kroon

   Oud-projectleider snelheidslimieten en rijgedrag VROM/DGM

   1. Direct afschaffen 130 km-snelheidslimiet, terug naar CO2-effectief limietenstelsel dat sinds 1988 gold.
   2. Massale promotie van Het Nieuwe Rijden, de enige zuinige en veilige rijstijl waarmee 10 tot 30% brandstof bespaard kan worden.
   3. Herstel van een sterk Milieuministerie met voldoende zeggenschap bij plan- en besluitvorming van de vervuilende ministeries van Verkeer/Landbouw/EZ.
  • Lili Mostard

   Conceptontwikkelaar Braining the Future

   1. Creëer een open source evoluerend energie platform, waarop patenten op schone-energie-productie worden vrijgegeven (in navolging van Tesla).
   2. Schrijf een wedstrijd uit om tot nieuwe oplossingen te komen die binnen 1 jaar realiseerbaar zijn; stimuleer daarbij samenwerking tussen generaties en disciplines.
   3. Geef ruimte aan de ontwikkeling van (perma-cultuur) voedselbossen en koppel dit aan initiatieven van duurzame koplopers in het basisonderwijs.
  • Maurits Hekking

   1. Belast de eeuwige ‘grondstof’ arbeid minder, en schaarse en vervuilende grondstoffen juist meer.
   2. Geef als overheid met eigen inkopen het goede voorbeeld door niet de prijs maar de (duurzame) kwaliteit bepalend te laten zijn.
   3. Versmal de definitie van afval, maak van hergebruik de norm.
  • Renzo Deurlo

   Oprichter Greenfox

   1. Stimuleer energiebesparende maatregelen d.m.v. het verhogen van onder andere de EIA subsidie.
   2. Verlaag de belasting op arbeid en verhoog de belastingen op grondstoffen.
   3. Start een campagne op lagere scholen over gevolgen en oplossingen voor klimaatverandering.
  • Baukelien Franken

   Bestuurslid Stichting Dirk III

   1. Luister naar de oplossingen die door kinderen worden aangedragen.
   2. Haal de belasting van arbeid en belast producten uit het buitenland die je een paar km verderop van het eigen land kan krijgen.
   3. Geef maatschappelijke grond en maatschappelijk vastgoed terug aan boer en burger.
  • Simon Dermout Cramer

   Concept Ontwikkelaar

   1. Jezelf en elkaar helpen om de weg van je intuïtie te volgen, keuzes te maken met je hart en de zaken uitvoeren met je hoofd.
   2. Je keuzes toetsen aan het effect wat meerdere generaties na ons ervan hebben. Verantwoording afleggen aan meerdere generaties na jou.
   3. Meer vrijheid (politiek en financieel) voor lokale ontwikkeling naar zelfbestuur, zelfvoorzienend en regeneratie van de aarde.
  • Allard Couwenberg

   Facilitator en Brainstormer bij Gave Dingen Doen

   1. Maak inzichtelijk wie waar impact heeft op klimaatverandering, door b.v. CO2 uitstoot per land/bedrijf verplicht openbaar te publiceren.
   2. Stimuleer locale productie en communities zodat o.a. transport en woon-werkverkeer teruggedrongen kunnen worden.
   3. Zorg dat armere regionen direct toegang krijgen tot duurzame energiebronnen, en dus fossiele brandstoffen “overslaan”.
  • Marco van Veen

   Marco van Veen

   Directeur Solar NRG

   1. Duurzame energiemiddelen voordelig financieren vanuit een revolving fund van de overheid tegen 2% rente, afbetaling dmv besparing op energienota.
   2. Zorg dat alle woningen en utiliteitsgebouwen energieneutraal worden, nieuwbouw alleen vergunnen met een EPC van 0.
   3. Investeer in smartgrids, zowel in huis als op wijkniveau als op stadsniveau als op landniveau.
  • Harriet Tiemens

   Wethouder gemeente Nijmegen

   1. Stel 100% duurzaam regionaal opgewekte energie als eis in alle (energie-)aanbestedingen.
   2. Gebruik alleen nog witte dakbedekking of groendaken in plaats van zwarte bitumen daken.
   3. Verbied het gebruik van tropisch hardhout en palmolie en bescherm het nog bestaande regenwoud.
  • Janneke Verweij

   Duurzaam ondernemer, oprichter CoCasa

   1. Onderzoek met behulp van externe bronnen, maar vooral in jezelf de noodzaak voor verandering.
   2. Wees trouw aan en eerlijk naar jezelf.
   3. Bekijk hoe je vanuit jouw unieke positie de beste bijdrage kunt leveren en doe dit.
  • Erik van Erne

   Directeur Wolfram Publictions

   1. Stop gebruik fossiele brandstoffen, biomassa en kernenergie voor energieopwekking.
   2. Zet in op 100% duurzame energie in 2025: wind, zon, waterkracht en aardwarmte.
   3. Zet in op 100% elektrisch transport: auto’s, bussen, trein en tram, boten en stadsdistributie.
  • Gerrit Jan Ruijg

   Energiesysteemanalyst

   1. Maak een internationaal elektriciteits-uitwisselingsnet met HVDC (high voltage direct current) elektriciteitskabels.
   2. Zet zwaar in op een all-electric society (elektrisch vervoer en elektrische verwarming met warmtepompen)
   3. Stop de export van (electronica-)afval en haal er hier de waardevolle grondstoffen uit (zeldzame metalen e.d.)
  • Alfons Wispels

   Duurzaam ondernemer Raedthuys Groep

   1. Duurzaamheid begint bij bewustwording. Educatieprogramma voor de gehele Nederlandse jeugd.
   2. Richt een Ministerie van Energie op. Energie is voor NL en EU prioriteit voor vrede & veiligheid.
   3. Laat de vervuiler betalen m.b.v. een CO2 prijs. Hierdoor worden groene keuzes gestimuleerd.
  • Wim Kersten

   Onafhankelijk consulent

   1. Verlaag de BTW op PV-panelen en zonneboilers tot 0!
   2. Verbod op gloeilampen en halogeenverlichting in kantoren, winkels en bedrijven: LED is de oplossing.
   3. Sluit alle bestaande steenkoolcentrales.
  • Leonie Haakhorst

   Accountmanager bij Greenseat

   1. Nederland reist groen. Nederlanders vergroenen hun reis door investeringen in duurzame energieprojecten via CO2-compensatie.
   2. Vrijwillige compensatie wordt beloond door de overheid in prestatieladders en inkoopcriteria.
   3. Zakelijke en toeristische reisaanbieders vergroenen de reis automatisch in hun systeem voor de consument.
  • Wim Haver

   Consultant Energiek Milieu Advies

   1. Belast arbeid minder en belast gebruik van grondstoffen meer. Geen belastingkorting op hoger gebruik..
   2. Maak een klimaatwet waarin overheden, bedrijven en burgers ieder hun taakstelling krijgen.
   3. Stimuleer innovatie en kennisuitwisseling. Kennis van klimaatmaatregelen is openbaar.
  • Walter Faaij

   Social Sustainability Consultant bij Sustainable Consultant

   1. Geef iedere inwoner van NL CO2-credits die hij of zij naar believen kan uitgeven.
   2. Haal geld weg uit fondsen/instituten die investeren in fossiele bedrijven. #divest
   3. Uitdaging is vooral sociaal en politiek; investeer in sociaal draagvlak voor duurzaamheid
  • Lilian Smits

   1. Energie neutrale huizen bouwen en energie neutraal wonen stimuleren.
   2. Zon, wind en WATER energie verder ontwikkelen en stimuleren voor huishoudens en bedrijven.
   3. Geen voedselverspilling. Vlees en vis eten zwaarder belasten of meer aan banden leggen.
  • Adriaan van Engelen

   Directeur Stichting Stimular

   1. Vraag bij inkoop en aanbesteding de aanbieders om een CO2 footprint van dienst of product.
   2. Faciliteer het opwekken van duurzame energie door burgers en bedrijven met afspraak voor 10 jaar over salderen.
   3. De rijksoverheid stimuleert en faciliteert burgers en bedrijven meer te doen dan het energieakkoord.
  • Anne-Marie Rakhorst

   Duurzaam ondernemer

   1. Verduurzaam de grondstoffencyclus. Gebruik materialen, na hun leven in het ene product, weer in een ander product. Oneindig hergebruik.
   2. Verduurzaam vastgoed. Maak gebouwen energieneutraal.
   3. Verduurzaam de energiebehoefte. Investeer in hernieuwbare energie.
  • Ton van Oostwaard

   Stadmaker metrolpoolregio Amsterdam

   1. Door burger- en bedrijfsparticipatie het herstel van de aarde concreet in een plan van aanpak voorbereiden.
   2. Tussen nu en 2022 project de Stelling 2.0 uitvoeren, 25.000 hectare klimaat adaptieve groensingels aanplanten.
   3. Gezamenlijk met KIVI vakgroep Duurzame Technologie aandacht voor Klimaattop Parijs november 2015 en resultaat laten zien op Floriade 2022!
  • Herman Gels

   Directeur Stichting MOED

   1. Vervang huidige Energiebelasting door CO2 belasting op alle brandstoffen en producten van minerale herkomst.
   2. Normeer en monitor energieverbruik in de gebouwde omgeving op basis van kWh/m2 gebouwd.
   3. Doorbreek de huidige gesegmenteerde en conservatieve bouwkolom met energiearchitecten.
  • Jan Juffermans

   Lezingen-gever en actief in Werkgroep Voetafdruk Nederland en Platform DSE

   1. Een CO2-belasting van 100 euro per ton CO2. Voor vliegen een factor 2,5 meer vanwege extra schade aan klimaat.
   2. Start een steeds verlagend CAP-systeem voor klimaatgassen waarmee we met zekerheid niet meer zullen uitstoten dan we nog toelaatbaar vinden en verdeel de lasten eerlijk.
   3. Maak verplicht dat voor elk huis en gebouw een ‘Nul op de meter-plan’ wordt gemaakt en benut de aantrekkelijke leningen die daarvoor beschikbaar zijn.
  • René Toet

   Directeur Climate Neutral Group

   1. Stimuleer ondernemingen om een CO2-voetafdruk van hun onderneming te laten maken t.b.v. inzicht en bewustwording.
   2. Stimuleer ondernemingen om hun klimaatambities vast te leggen en deze via reductieplannen te laten uitvoeren en beloon ze daarvoor.
   3. Breek een lans voor CO2-compensatie omdat daarmee noodzakelijke, duurzame projecten in onderbedeelde delen van de wereld mogelijk worden gemaakt.
  • Pieter de Zwet

   Pieter van der Zwet

   Directeur MWH

   1. Voer landelijk regie op het leegstandsprobleem. Onttrek energiezuinige gebouwen aan de voorraad met statiegeldheffing.
   2. Verplicht ‘levensduur denken en handelen’ voor elke nieuw- en verbouw van overheidsgebouwen.
   3. Stop onmiddellijk met aardgaswinning in Groningen. Dit geeft duurzamere alternatieven een impuls.
  • Jan Rotmans

   Hoogleraar Duurzame Transitiekunde Erasmus Universiteit

   1. Niet open laten gaan van de 3 nieuwe kolencentrales in Rotterdam en Groningen.
   2. Het zo snel als mogelijk energieneutraal maken van bestaande woningen en kantoorgebouwen, te beginnen in de Provincie Groningen.
   3. Invoeren van een CO2-tax, zowel in Europa als ook in Nederland en daarmee het afschaffen van het ETS (Europese Emissiehandelssysteem).
  • Michael van Alphen

   Business Leader Proces & MVO bij certificerende instelling DNV GL

   1. Fiscaal voordeel voor bedrijven die zich actief inzetten voor CO2 reductie, die CO2 neutraal ondernemen.
   2. Duurzaam inkopen verplichten voor het bedrijfsleven.
   3. Net zoals in Duitsland, het stimuleren van invoering van een energie managementsysteem door fiscaal voordeel.
  • Cees Bakker

   vh beleidsambtenaar energie bij Gemeente Heerhugowaard

   1. Verlaag het Europese CO2-emissieplafond met minimaal 20%.
   2. Verlaag belasting op arbeid en verhoog belasting op grondstoffen.
   3. Maak ‘vervuiler betaalt’ tot uitgangspunt van alle beleid en veranker dit wettelijk.
  • Freek Bersch

   Communicatieadviseur bij Milieudefensie

   1. Lobbyisten voor fossiele industrie krijgen omgevingsverbod voor alle politici en ambtenaren.
   2. Elke euro of dollar die een politicus krijgt van fossiele industrie kost ze een stem bij de volgende verkiezingen .
   3. Er komt een verbod op het investeren in of verstrekken van leningen aan fossiele industrie.
  • Paul van den Hoogen

   Paul van den Hoogen

   Directeur CDE Technology BV

   1. Meer aandacht voor het op grote schaal opwekken van zonne-energie in plaats van windenergie.
   2. Een infrastructuur voor waterstof opbouwen en promotie van de auto op waterstof.
   3. Belast de uitstoot van CO2.
  • Harry van Bergen

   Beleidsadviseur Amsterdam

   1. Rem de koopkracht in welvarende landen zodat er minder geconsumeerd en geproduceerd wordt wat automatisch leidt tot minder energieverbruik en CO2-uitstoot.
   2. Maak afval prijzig.
   3. Maak energie prijzig.
  • Wieteke Brocken

   Eco social designer

   1. Initiatieven ondersteunen die bewustwordingsprocessen bij jong en oud op gang zetten mbt onze verbinding met de natuur.
   2. De vervuiler betaalt. Belasting op hoeveelheid vervuiling bij bedrijven om de vervuiling op te ruimen en om te kunnen investeren in duurzame ontwikkeling.
   3. Het verduurzamen van de voedselketen (van boer, distributie kanalen, verwerking, retail en consument).
  • Elke Croiset van Uchelen

   Directeur Antropia Cultuur en Congrescentrum

   1. Stimuleer als overheid CO2-compensatie door hier meer waarde aan te verbinden bij aanbestedingstrajecten.
   2. Maak het als ondernemer je relaties gemakkelijk(er) om je product/dienst CO2-gecompenseerd en dus klimaatneutraal af te nemen.
   3. Vraag je bij vervanging af; welke duurzame alternatieven zijn er?
  • Sible Schöne

   Directeur HIER Klimaatbureau

   1. Jaarlijks krimpende emissieplafonds voor de gebouwde omgeving en de transportsector (in aanvulling op het EU ETS).
   2. Strenge Europese normering voor apparaten.
   3. Een warmteplan met een aanjagersrol voor de netwerkbedrijven.
  • Peer de Rijk

   Directeur WISE

   1. Werkelijke milieukosten verdisconteren voor alle energiedragers; kern- en kolencentrales gaan dan dicht.
   2. In naam van de beschaving en toekomstige generaties wettelijk verbieden van intensieve veehouderij/bio-industrie.
   3. Automobiliteit sterk verminderen door o.a. belastingmaatregelen, wetgeving voor (binnen)steden etc.
  • Cees Hartgers

   Eigenaar vakantiehuis le Marteau

   1. Denk ‘out of the box’ en werk praktisch.
   2. verplicht zonnepanelen bij levering airco  (warmte en zon gaan samen).
   3. Steun lokale projecten vanuit de lokale overheid (energie neutrale dorpen op wijken).
  • Niels Bosman

   Schrijver, onderzoeker

   1. Analyse van het hele probleem, dus niet alleen energie, maar ook de bankensector, consumptie etc.
   2. Monitoring van ketens.
   3. Inzetten op een drastisch andere economie: resource based, circulair en biobased.
  • Marjan Minnesma, Directeur Stichting Urgenda

   Marjan Minnesma

   Directeur Stichting Urgenda

   1. Belast grondstoffen en CO2 (100 euro/ton CO2 of meer) en verlaag belasting op arbeid
   2. Maak je huis energieneutraal of help mee de financiering voor iedereen voor elkaar te krijgen
   3. Duurzame energie in 2030 voor iedereen kan als we het willen.
  • Helga van Leur

   Metereologe

   1. Schakel de sociale psychologie in om bewustzijn en kennis om te zetten in handelen (behavioural insight team).
   2. Belast producten lager (tijdelijk/in gradaties) die Mens-, Milieu- en Maatschappijvriendelijk zijn (scheelt compensatie-investeringen later).
   3. Organiseer standvastig duurzaam beleid (houvast van 8-10 jaar) waar burgers en ondernemers op kunnen bouwen en anticiperen.
  • Pier Vellinga

   Hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de WUR en VU

   1. Invoeren kolenbelasting en een strikte CO2-norm voor energiecentrales.
   2. Een Juncker Investerings Fonds met 0 procent rente voor investeringen in duurzame energie en energieopslagsystemen op te zetten door EU en lidstaten.
   3. Fiscale vergroening (grondstoffen en consumptie) ten behoeve van de transitie naar een circulaire economie op basis van duurzame energie.
  • Maurits Groen

   Maurits Groen

   Mede-oprichter WakaWaka Foundation

   1. CO2-emissieprijs van €100-/ton bij gelijktijdige verlaging belasting op arbeid.
   2. “Deltaplan Verduurzaming Bestaande Gebouwde Omgeving”: voor 2030 wordt het gehele woning- en kantoorbestand energieneutraal gemaakt.
   3. Faciliteer en stimuleer het elektrisch fietsen, maak dit hét duurzame vervoersalternatief.
  • Ada Zon

   Milieucoördinator Sint Lucas Andreas ziekenhuis

   1. Laat duurzaamheid en circulair inkopen terugkomen in aanbestedingen en periodieke contractbesprekingen.
   2. Moderniseer de energiebelastingen! Stimuleer duurzame energieopwekking op je eigen dak en elders en biedt ze gelijke kansen voor groei.
   3. Investeer in duurzame alternatieven; wordt lid van een duurzame bank; draag zelf je steentje zover als mogelijk bij.
  • William Moorlag

   Tweede Kamerlid PVDA

   1. Lastenverschuiving: belasting op CO2-uitstoot en lastenverlichting op schone energie.
   2. Voorfinancieren van energieneutraal maken van gebouwen, is terug te verdienen met veel lagere energielasten.
   3. Uitstoot landbouw aanpakken: minder dieren houden, aanpak voedselverspilling: maar liefst 30 % gaat verloren!
  • Liset Meddens

   Coördinator Fossielvrij Nederland bij 350.org

   1. Geen geld meer naar de fossiele industrie: olie, kolen en gas zo snel mogelijk uitfaseren.
   2. Inzetten op decentrale, duurzame energie-opwekking dichtbij huishoudens en plekken waar energie geconsumeerd wordt.
   3. Bewoners en burgers betrekken en laten profiteren van energie die bespaard & opgewekt wordt.
  • Jessica van Eijs

   Tweede Kamerlid voor D66

   1. Een van de kansen voor een schoon en milieuvriendelijk Nederland ligt in het bouwen van energie neutrale nieuwbouwwoningen. De overheid kan stimuleren dat we sneller helemaal energie neutraal gaan
   2. Maak het makkelijk voor mensen om hun huizen te isoleren, ook zonder een groot spaarbedrag op de bank. Denk aan verschillende makkelijke manieren om te investeren in een geïsoleerd en dus comfortabel huis voor iedereen.
   3. Op lokaal niveau is het van belang dat de gemeentes nieuwe warmteplannen maken en bespreken met de inwoners over hoe te verwarmen zonder gas . Het geeft duidelijkheid waarmee huizen in de toekomst verwarmd kunnen worden.
  • Henri Willemsen

   Voorzitter stichting Worldtaxsystem.com

   1. Stel het professioneel delen (verhuren ed.) van goederen vrij van belastingen.
   2. Voer op termijn een een gedifferentieerde verbruiksbelasting op louter goederen in, alle huidige belastingen kunnen vervallen.
   3. Voer op termijn een vermogensmutatiebelasting (met kleine vrijstelling) in, alle huidige belastingen kunnen vervallen.
  • Jan Jongert

   Partner Superuse Studios

   1. Voer Ex Tax door: verleg de belasting op arbeid naar belasting op gebruik grondstoffen.
   2. Begin een Ministerie van Verbindingen (en dan bedoel ik niet per sé infrastructuur).
   3. Aanvullend op maatregel 1: verander de Belasting op Toegevoegde Waarde in Belasting op Onttrokken Waarde.
  • Jan Jonker

   Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit

   1. Werk aan een nieuwe generatie business modellen waarin alle mogelijke vormen van  afval grondstof zijn.
   2. Stimuleer een (domein specifieke) circulaire economie met korte termijn ‚winsten’ en lange termijn doelen.
   3. Ontwikkel met spoed en klem nieuwe opleidingen tussen bestaande instituten en opleidingen die deze vraagstukken integraal benaderen.
  • Hak van Nispen

   Directeur SME Advies

   1. Beloon gedrag van mensen. Kleine stappen leiden tot iets groots.
   2. Zet in op natuur- en milieueducatie over klimaat, energie, water en groen.
   3. Stimuleer mensen dat zij een aandeel nemen in duurzame energieopwekking.
  • Willem Lageweg

   1. Verlaag zsm belastingen op arbeid en verhoog belastingen op consumptie en vervuiling, in Nederland en in EU. Neem recente voorstellen van Ex’tax hiervoor als uitgangspunt.
   2. Beloon als overheid bij inkopen en aanbestedingen bedrijven met de laagste CO2 uitstoot en footprint.
   3. Laat de knapste communicatie- en gedragsdeskundigen werken aan positieve framing van klimaatneutraal en aan shaming van onduurzaam gedrag.
  • Henk Daalder

   Adviseur draagvlak windenergie bij Pak de Wind

   1. Koopkracht 1, Alle huishoudens en MKB gaan hun eigen stroom opwekken, met een kavel koop-windpark, stroom voor de kostprijs, 3 a 4 cent per kWh, 20 jaar vast
   2. Koopkracht 2, Goedkope Kolencentrales open houden, en alle centrales verplicht klimaatneutraal, met innovatie CCS2, ook exportproduct. Meest kosten effectieve CO2 reductie
   3. Klimaat werk: Alle bedrijven verplicht investeren in BAT maatregelen, volgens de Wet Milieubeheer

  • Henk Nijhof

   Werkzaam voor SoloML

   1. Belast grondstoffen meer en arbeid minder. Goed voor milieu en werkgelegenheid.
   2. Stimuleer innovatie en educatie/bewustwording op gebied van duurzaamheid.
   3. Steun en stimuleer lokale klimaatneutrale initiatieven in buurten en gemeenten.
  • Sjaak de Ligt

   Directeur Trees for All

   1. Schaf subsidies af op het gebruik van niet herwinbare grondstoffen.
   2. Belast producten op basis van hun ecologische footprint.
   3. Toets duurzaam bosbeheer en duurzame energieopwekking altijd op effecten voor sociale ontwikkeling en versterking van weerbaarheid op klimaatadaptatie.
  • Hans Mart Groen

   1. Stimuleren van energiebesparing door consistent (dus zeker meer dan 10 jaar) beleid op de (teruggave van) energiebelasting en door het stapsgewijs verhogen ervan.
   2. Stimuleren van lokaal zelf opwekken van energie door mensen fiscaal aantrekkelijke- en pragmatische financieringsconstructies hiervoor te bieden, vanuit overheid en bank.
   3. Stimuleren van meer duurzame productie van energie door de vervuiler, zoals kolencentrales, te laten betalen voor maatschappelijke schade die wordt aangericht.
  • Maikel de Bakker

   CEO Nisute Europe

   1. De overheid mag niet meer investeren in enige vorm van fossiele brandstoffen.
   2. Auto fabrikanten mogen geen nieuwe fossiele auto’s meer leveren vanaf 2017 en vanaf 2020 ook geen gebruikte auto’s met verbrandings motoren verkopen.
   3. Alle subsidies die nu vergeven worden aan de fossiele brandstof & chemie industrie moeten worden verplaatst naar bedrijven die zich bezig houden met duurzame oplossingen.
  • Marcel Crok

   Wetenschapsjournalist

   1. Schaf 2 graden doelstelling af en ga op zoek naar winwin-oplossingen op korte termijn, bv minder kolengebruik in China leidt tot schonere lucht en minder CO2-uitstoot.
   2. Zet vol in op adaptatie, met name in de landen die het kwetsbaarst zijn. Daarmee kan je morgen al slachtoffers van extreem weer voorkomen.
   3. Schaf alle subsidies af en voer een koolstofbelasting in die laag begint en – als het nodig blijkt te zijn – later deze eeuw langzaam oploopt.
  • Nicole Segers

   Initiatiefnemer/ Docent bij Creation2Creation en HAS Hogeschool

   1. Stimuleer onderwijsvernieuwing voor duurzame wereld (als InnovatieKlas en CIS): duurzaam denken, design thinking en passion- & talent based.
   2.  Gebruik al succesvolle initiatieven zoals The Natural Step: Een wereldwijde organisatie die kennis van duurzaamheid heeft gebaseerd op 25 jaar wetenschappelijk onderzoek.
   3. Stimuleer startende duurzame initiatieven/innovaties door investeerders te verbinden met GaveDingenDoen.nl, Hackathons, TEDx(Youth), https://www.nudge.nl/, Nederland kantelt.
  • Wouter Plomp

   Directeur Lumeco

   1. Verhoog subsidies op energiebesparende investeringen.
   2. Verlaag de BTW op energiebesparende diensten en/of producten.
   3. Maak energiebesparende maatregelen verplicht voor grote eindverbruikers.
  • Michel Schuurman

   Sr. programmamanager bij MVO Nederland

   1. Vervuiler betaald: prijzen van zowel energie als grondstoffen worden bepaald op basis van werkelijke kosten.
   2. Gefaseerde terugtrekking van alle maatschappelijke gelden (pensioenen etc) uit fossiele bedrijven om financiële schade door ‘carbon bubble’ te beperken.
   3. Brede communicatie en maatschappelijke dialoog over de gevolgen van niets en iets doen.
  • Sebastiaan van der Vorst

   Service/revisietechnicus koudetechniek bij Cofely refrigeration

   1. De grote vervuilers in de industrie verplichten tot het verbruiken van duurzame energie.
   2. Het aanschaffen van elektrische/hybride auto’s aantrekkelijker maken.
   3. Het belonen van gescheiden afval inleveren.
  • Wilma Slomp

   Werkzaam bij SWZ

   1. Gebruik de gemeentepagina’s van huis aan huis bladen voor bewustwording campagne om goed uit te leggen wat er aan de hand is, en wat je kan doen.
   2. Neem in het lesprogramma, in vakken zoals levensbeschouwing, van middelbare scholen en beroepsonderwijs op waarom het zo dringend is, en wat je kan doen.
   3. Belast multi-nationals meer, en stimuleer lokale of innovatieve bedrijven met belastingmaatregelen.
  •   Ga naar formulier >
  Meer maatregelen