CO2 voetafdruk berekenen

 

Uw stroom en gasverbruik en het vervoer op de weg of in de lucht zijn activiteiten die uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Door te onderzoeken wat binnen uw organisatie de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, kunt u ook direct maatregelen nemen om die uitstoot te verminderen. Met de CO2-calculator van het Klimaatplein kunt u zelf uw CO2-voetafdruk bepalen. Zie hieronder voor meer tips en de professionals die u verder kunnen helpen.

Bepaal en monitor uw CO2-voetafdruk

De organisaties op deze pagina zijn specialisten in het bepalen en managen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie of product of dienst. Zij brengen uw energieverbruik in kaart en geven de daarbij veroorzaakte broeikasgassen aan. Met het bepalen van uw CO2-voetafdruk creeërt u bewustwording en kunt u gericht gaan besparen op energiekosten. Het is daarbij tevens mogelijk te monitoren wat genomen besparingsmaatregelen hebben opgebracht. Vraag hen eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Verifiëren van CO2-voetafdruk

Nadat u de voetafdruk van uw organisatie of product heeft bepaald is het mogelijk deze door een onafhankelijke organisatie te laten verifiëren. Met behulp van het verificatierapport dat daar uit voorkomt kunt u onomstotelijk en onderbouwd aantonen waar welke uitstoot van broeikasgassen binnen uw organsatie of product wordt veroorzaakt.

Maak nu de stap naar een groenere onderneming

Stichting Stimular Milieubarometer

Online milieuprestaties
en CO2-voetafdruk meten
met de milieubarometer.

Bespaar hier

Climate Neutral Group

Deskundige berekening
CO2-voetafdruk van
organisatie of product.

Bespaar hier

DZyzzion

Brengt uw duurzame
en klimaatneutrale
ambities in
de praktijk.

Meer info