CO2 voetafdruk berekenen

Veel organisaties berekenen tegenwoordig hun jaarlijkse CO2-voetafdruk. Het gaat dan vooral om eigen stroom- en gasverbruik en de brandstoffen die nodig zijn voor vervoer op de weg of in de lucht. Door te onderzoeken wat binnen uw organisatie de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, kunt u ook gericht maatregelen nemen om die uitstoot te verminderen. Met de CO2-calculator van het Klimaatplein kunt u zelf uw CO2-voetafdruk bepalen. Zie hieronder voor meer tips en de professionals die u verder kunnen helpen.

Bepaal en monitor uw CO2-voetafdruk

De organisaties op deze pagina zijn specialisten in het bepalen en managen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie, product of dienst. Zij brengen uw energieverbruik in kaart en geven de daarbij veroorzaakte broeikasgassen aan. Met het bepalen van uw CO2-voetafdruk creëert u bewustwording en kunt u gericht gaan besparen op energiekosten. Het is daarbij tevens mogelijk te monitoren wat genomen besparingsmaatregelen hebben opgebracht. Bedrijven die hun CO2 voetafdruk berekenen en daarop actie nemen zijn in staat om deze met circa 50% te verminderen binnen enkele jaren. Vraag onze partners eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Verifiëren van CO2-voetafdruk

Nadat u de voetafdruk van uw organisatie of product heeft bepaald is het mogelijk deze door een onafhankelijke organisatie te laten verifiëren. Met behulp van het verificatierapport dat daar uit voorkomt kunt u onomstotelijk en onderbouwd aantonen waar welke uitstoot van broeikasgassen binnen uw organisatie of product wordt veroorzaakt.

Maak nu de stap naar een groenere onderneming

Stichting Stimular Milieubarometer

Online milieuprestaties
en CO2-voetafdruk meten
met de milieubarometer.

Bespaar hier

Climate Neutral Group

Deskundige berekening
CO2-voetafdruk van
organisatie of product.

Bespaar hier

Censo

Vertaalt energieverbruik
in CO2-uitstoot en
mogelijke
besparingen.

Meer info

DZyzzion

Brengt uw duurzame
en klimaatneutrale
ambities in de praktijk.

Meer info

Impact Now

Datagedreven inzicht
en hulp voor duurzamer
ondernemen.

Meer info

Kunt u ook helpen de CO2-voetafdruk van onze bezoekers te verkleinen?

Word Partner