Zelf energie opwekken

Zelf duurzame energie opwekken wordt in Nederland door steeds meer organisaties toegepast. Met behulp van bijvoorbeeld de zon, de wind, biomassa, warmte-koude opslag of biogas kan schone, klimaatneutrale energie worden opgewekt. Kijk hieronder voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en vraag de experts op deze pagina om advies!

Zonne-energie

Met behulp van zonnecollectoren wordt warm water geleverd via een systeem dat zowel op een schuin als platdak kan worden geplaatst. In de periode dat de zon onvoldoende energie levert om het water naar de gewenste waarde van 65 graden celsius te brengen is bijstook nodig. Vaak is daarom dit systeem tevens aangesloten op de CV-Ketel of de warmtepomp.

Naast zonnecollectoren zijn er ook zonnepanelen waarmee de energie van de zon wordt omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen hebben meestal een oppervlakte van 1,65 m2 en zijn zo’n 2 centimeter dik. Ze bestaan uit een glasplaat waaronder zonnecellen zitten. De elektriciteit wordt gemaakt door lichtomzetting en de laagspanning wordt door middel van een omvormer naar de gebruikelijke netspanning van 230 Volt getransformeerd. Omdat zonnepanelen op licht werken, hoeft de zon niet persé te schijnen om toch energie op te wekken. Zonnepanelen kunnen zowel op plat als een schuin dak worden gemonteerd (gericht op het zuiden of zuidwesten).

Er zijn subsidies en fiscale voordelen > voor zonnepanelen. Heeft u een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3 x 80 Amp? Dan heeft u recht op SDE+ subsidie en ligt de terugverdientijd beneden de 10 jaar.

Meer weten over het plaatsen van zonnepanelen? Klik hier > voor meer informatie.

Windenergie

Een relatief goedkope manier om duurzame stroom te maken is met een grote moderne windmolen. Een windturbine met een vermogen van 2 à 3 MegaWatt produceert jaarlijks, afhankelijk van de plaatselijke windomstandigheden, tussen de 4 en 6 miljoen kWh groene stroom. De investering bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro per MegaWatt en wordt binnen 7 tot 10 jaar terugverdiend.  Voor de geproduceerde stroom ontvangt de eigenaar  7 à 9 cent per kWh, waarvan een deel bestaat uit rijks-subsidie (SDE+). Het vinden van een geschikte plek en het verkrijgen van alle vergunningen voor zo’n grote windturbine valt niet altijd mee. Er moet o.a. rekening gehouden worden met omliggende woningen, externe veiligheid, landschap en ecologie. Maar als de windturbine eenmaal draait levert dat niet alleen veel schone duurzame stroom, maar ook een goed financieel rendement op.

Ook met behulp van zogeheten ‘Urban wind turbines’ is makkelijk en redelijk geluidsloos duurzame windenergie op te wekken. Deze turbines zijn op bijvoorbeeld daken van scholen of bedrijfspanden te installeren. Hiervoor is niet altijd een vergunning nodig. De elektriciteitsproductie van deze turbines is afhankelijk van het type en de grootte van de turbine. De terugverdientijd is aanmerkelijk langer dan die van een grote windmolen.

Biomassa en biogas

Biomassa is materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong, bijvoorbeeld afkomstig uit landbouw of bosbouw of als afval uit productieprocessen. Biomassa kan bijvoorbeeld worden ingezet om biogas mee op te wekken of om mee gestookt te worden in energiecentrales. Het grootste gedeelte van de in Nederland opgewekte groene stroom is afkomstig van biomassa.

Biogas wordt gewonnen door biomassa te vergisten. Het opgewekte biogas kan rechtstreeks worden toegepast door een bedrijf met grote warmtebehoefte. Het biogas kan niet rechtstreeks in het aardgasnet gepompt worden. Daartoe moet het biogas eerst opgewerkt worden tot groen gas. Dit soort projecten zijn grootschalig van aard en worden met SDE+ subsidie gestimuleerd.

Terugverdientijd van de investering en subsidies

De terugverdientijd van de investering in duurzame energieopwekking is afhankelijk van diverse factoren, zoals de techniek die wordt ingezet en de schaalgrootte. Ook spelen subsidies, de prijsstijging van grijze energie en de waardevermeerdering van het vastgoed een rol. Vraag de op deze pagina genoemde partners van klimaatplein.com naar de verschillende mogelijkheden.

Warmte-krachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling, ofwel WKK, is het principe om warmte en elektriciteit gelijktijdig te produceren. Op deze manier wordt aardgas veel efficiënter gebruikt dan wanneer apart warmte met een ketel gemaakt wordt en elektriciteit wordt ingekocht uit vervuilende centrales. WKK is het snelst rendabel voor bedrijven die ook in de zomermaanden of het voor- en naseizoen een redelijke warmtevraag hebben, zoals zwembaden, hotels, zorglocaties en vele kleinschalige industrieën. Voor deze bedrijven kan de terugverdientijd vaak minder dan drie jaar zijn en kan de CO2-besparing wel 30% bedragen t.o.v. conventionele opwek. Als de WKK groen gas gebruikt, is de warmte en elektriciteit zelfs helemaal CO2-vrij.

Meer weten over warmte-krachtkoppeling? Klik dan hier >

Vervang CV-ketel door warmtepomp

Een warmtepomp kan een duurzaam alternatief zijn voor een gasgestookte verwarmingsketel. Een warmtepomp is een apparaat dat gebruik maakt van de energie uit natuurlijke bronnen zoals bodem, omgevingslucht of water. Hierdoor gebruiken warmtepompen relatief weinig energie en zijn ze tot 40% zuiniger zijn dan de beste, gasgestookte CV-ketel.

Een alternatieve oplossing is een hybride warmtepomp. Hier wordt een warmtepomp gecombineerd met een kleine gasgestookte verwarming. De ketel wordt hierbij voornamelijk ingezet in de winterperiode, en de warmtepomp vooral in het voor- en naseizoen.

Formeel is een warmtepomp geen honderd procent duurzame energiebron omdat elektriciteit nodig is om de pomp te laten werken. Deze elektriciteit kan echter wel weer duurzaam opgewekt worden door middel van de wind, water of de zon. Lees in deze wegwijzer meer over de voordelen van de warmtepomp >

Maak nu de stap naar een groenere onderneming

Pure Energie

Samen met Pure Energie
energie opwekken uit
wind en zon.

Bespaar hier

Solar NRG

Ruime ervaring met
plaatsen zonne-energie
bij bedrijven.

Bespaar hier

Nuon

Zonnepanelen
op uw
bedrijfspand.

Bespaar hier

ING Groenbank

Financier uw
energieproject met
een groenlening.

Bespaar hier