Kledinginzameling recycling en CO2 reductie

Stichting Humana reduceert CO2

Humana is een charitatieve textielinzamelaar, die met (de opbrengsten van) het ingezamelde textiel projecten in zuidelijk Afrika steunt, projecten gericht om de zelfredzaamheid in plattelandsgebieden in zuidelijk Afrika te vergroten. Humana garandeert dat 100% van de ingezamelde kleding en schoenen een nieuwe bestemming krijgt. De herdraagbare kleding wordt via sorteerbedrijven, lokale kringloopwinkels of tweedehands kledingwinkels in Afrika en Oost-Europa weer op de markt gezet en de niet-herdraagbare kleding wordt gerecycled tot nieuwe bruikbare materialen.

Al dit ingezamelde textiel zorgt voor een flinke besparing op de CO2 uitstoot, het textiel belandt namelijk niet in de afvalverbrandingsovens en voor herdraagbare kleding hoeft geen nieuwe kleding geproduceerd te worden. Humana monitort haar verbruiken in het kader van haar certificering voor de ISO normen 9001 en 14001 en MVO prestatieladder niveau 3. Zo vindt ook monitoring van het energieverbruik plaats om te kijken waar besparingsmogelijkheden liggen.

Door een betere huisvesting is ook het eigen energieverbruik van Humana van 59.188 kWh bijna gehalveerd naar 34.965 kWh. De nieuwe huisvesting is compacter, beter geïsoleerd en voorzien van modernere stookapparatuur. Humana neemt groene stroom af en de CO2 uitstoot van al haar verbruik wordt gecompenseerd. Recente ontwikkeling is dat de mogelijkheid wordt onderzocht of via een zonnecollector eigen energie opgewekt kan worden voor de elektrische heftruck, die recent is aangeschaft.