Klimaatneutraal bedrijventerrein co2-neutraal

Arcadis en een zelfvoorzienend bedrijventerrein

In het consortium Energie 4 Flexibility, werkt ARCADIS aan de Cradle-to-Cradle gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo. Zo wordt bijvoorbeeld het totale gebied maximaal zelfvoorzienend voor water en energie ontwikkeld. Idealiter komt er geen waterleiding het gebied in en er zal geen afvalwater via de riolering het gebied verlaten. Energie wordt opgewekt middels geothermie, het uitwisselen van warmte tussen glastuinbouw en bedrijfsfuncties en het omzetten van mest uit de veehouderij in biogas voor de transportsector of glastuinbouw.

Maar ook windenergie, zonnepanelen, algenteelt en dergelijke behoren tot de kansrijke hernieuwbare opwekmogelijkheden. Door de inzet van deze technieken moet het gebied optimaal zelfvoorzienend worden en kan het fossiele energieverbruik flink worden beperkt. Het totale energieverbruik dat traditioneel is te verwachten, kent een omvang van 8,5PJ (vergelijkbaar met circa 120.000 huishoudens). Dit fossiele energieverbruik kan met minimaal de helft worden verminderd door inzet van energie-efficiency maatregelen en duurzaam opwekken.