Klimaatneutraal uitzenden flexmedewerkers

Klimaatneutraal uitzenden flexmedewerkers door USG People

Start People en Unique – twee werkmaatschappijen van USG People die in Nederland goed zijn voor meer dan de helft van de omzet van de onderneming – zijn sinds 1 september 2012 Klimaatneutraal Gegarandeerde ondernemingen. USG People heeft het traject richting klimaatneutraliteit in samenwerking met de  Climate Neutral Group doorlopen. Klimaatneutraal gegarandeerd ondernemen  betekent dat de C02-uitstoot van Start People en Unique in Nederland op basis van continu bijgewerkte CO2-reductieplannen zo ver mogelijk wordt teruggebracht. De doelstelling is om in 2015 de CO2uitstoot met 10% te hebben verminderd ten opzichte van 2011.  De resterende CO2-emissies worden door middel van investeringen in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden gecompenseerd met als resultaat dat zij 100% klimaatneutraal onderneemt. Stappen zijn al gezet op het gebied van mobiliteit, energiebesparing, groene stroom en papierverbruik.

Flexmedewerkers die via Start People en Unique in Nederland werkzaam zijn, zijn vanaf 1 september 2012 tot aan de voordeur van de klant dus altijd en zonder meerprijs voor de klant ‘klimaatneutraal’. Voor een geringe meerprijs bieden Start People en Unique klanten daarnaast de mogelijkheid om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de CO2 uitstoot op de werkplek van de klant, dus ook achter de voordeur. USG People noemt dit ‘de groene flexmedewerker’. USG People draagt op deze manier  actief bij aan het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording  voor  klimaat, bij haar  vaste en flexibele medewerkers, klanten en overige stakeholders.