Klimaatneutraal verhuizen en vervoer

Mondial Movers en duurzaam verhuizen

Verhuisbedrijf Mondial Movers meet jaarlijks licht, warmte, afstand en materiaalverbruik.  Er is geen vastgelegd energiebespaardoel, behalve dat een volgend jaar de prestaties weer “beter” moeten zijn dan het jaar ervoor. Zo werd in 2011 20% minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan in 2010 en daalde de CO2 uitstoot per kilometer gemiddeld van 108gr/km in 2010 en 2011 naar gemiddeld 81 gr/km in 2012. Besparing op energie werd onder andere gerealiseerd door zuiniger verlichting en vooral bewegingsmelders  in de loodsen en bij de auto’s. In het wagenpark zijn  A+ personen- en bestelwagens ingevoerd waaronder hybride en elektrische voertuigen. Ook zijn groengas/diesels en elektrische verhuiswagens in gebruik genomen.

Mondial Movers compenseert jaarlijks de resterende uitstoot van CO2 met behulp van projecten in ontwikkelingslanden die uitstoot van broeikasgassen voorkomen. Hiermee vervoert de organisatie klimaatneutraal. Mondial Movers communiceert breed naar alle stakeholders over genomen maatregelen en behaalde doelstellingen. Hierdoor raken ook medewerkers snel betrokken bij het duurzaamheidsbeleid.