Durablog

Wim van Dijk

Duurzaam blogger Durablog.nl

  1. Alle vervuilende activiteiten en producten extra belasten zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor duurzame activiteiten en producten.
  2. Zo snel mogelijk overgaan op een waterstofgas economie zoals beschreven in het boek ‘A Hydrogen economy’ geschreven door Jeremy Rifkin.
  3. Een keer per week in plaats van het weerbericht een klimaatbericht om de bewustwording van alle burgers op het gebied van bedreiging van ons leefklimaat te vergroten.
Meteen aan de slag met de juiste partner