FairClimateFund

Neera van der Geest

Managing Director FairClimateFund

  1. De “vervuiler betaalt” principe geldt, óók voor de eigen CO2 uitstoot: internaliseer de kosten voor de CO2-vervuiling in de prijs van producten en diensten.
  2. Investeer dit geld in schone energie voor 2.4 miljard mensen in deze wereld die nog op inefficiënt en ongezond houtvuur koken.
  3. Overheid: laat alle partijen die gebruik maken van overheids-instrumenten betalen voor de CO2 uitstoot dmv CO2-compensatie
Meteen aan de slag met de juiste partner