Frits Buijs

Frits Buijs

Journalist/tekstschrijver bij de Firma Grondzaken

  1. Vergroen belastingstelsel structureel door CO2-heffing en minder belasting op arbeid.
  2. Geen opstart nieuwe kolencentrales op Eemshaven en Maasvlakte.
  3. Stimuleer opwekking van duurzame energie; grootschalig, maar ook particulier.
Meteen aan de slag met de juiste partner