Hans Haarsma

Hans Haarsma

Inspirator/coach bij Nieuwe Dag

  1. Vergroenen belastingstelsel, met onder meer verhogen BTW op niet-duurzame productiegoederen, zoals vlees, maar ook fossiele brandtstoffen en verlagen BTW voor groene productie en cleantech.
  2. Verduurzamen mobiliteit, met onder meer integrale visie op ruimtegebruik,  leefkwaliteit en behoefte aan schone, duurzame mobiliteitsvormen.
  3. Terugdringen financiering, gebruik en legaliseren fossiele brandsttoffen. Zsm stoppen kolen- en gascentrales. Visie op energie opstellen en open mind voor innovatie stimuleren, ook in bijvoorbeeld nucleaire energie.
Meteen aan de slag met de juiste partner