Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer

Directeur ‎Utrecht Sustainability Institute

  1. Zorg voor een effectief EU emissiehandel systeem voor de industrie- en energiesector met een verplicht CO2 reductiedoel van tenminste 40% in 2030 t.o.v. 1990.
  2. Verplicht alle EU landen tot een evenredige bijdrage aan een gezamenlijke duurzame energiedoelstelling van 30% in 2030.
  3. Verhoog de energie-efficiency van woningen, gebouwen, vervoer en MKB bedrijven met gemiddeld 40% in 2030.
Meteen aan de slag met de juiste partner