Jan Jongert

Jan Jongert

Partner Superuse Studios

  1. Voer Ex Tax door: verleg de belasting op arbeid naar belasting op gebruik grondstoffen.
  2. Begin een Ministerie van Verbindingen (en dan bedoel ik niet per sé infrastructuur).
  3. Aanvullend op maatregel 1: verander de Belasting op Toegevoegde Waarde in Belasting op Onttrokken Waarde.
Meteen aan de slag met de juiste partner