Klimaatplein

Rob van der Rijt

Oprichter Klimaatplein.com

  1. Zet een transparante en directe prijs op veroorzaakte CO2-uitstoot m.b.v. een CO2-tax, zodat de vervuiler gaat betalen.
  2. Start een nationale massamediale bewustwordingscampagne over de gevolgen van én oplossingen tegen klimaatverandering.
  3. Daadwerkelijk gaan handhaven op de energiebesparingsplicht voor bedrijven.
Meteen aan de slag met de juiste partner