Liset Meddens

Liset Meddens

Coördinator Fossielvrij Nederland bij 350.org

  1. Geen geld meer naar de fossiele industrie: olie, kolen en gas zo snel mogelijk uitfaseren.
  2. Inzetten op decentrale, duurzame energie-opwekking dichtbij huishoudens en plekken waar energie geconsumeerd wordt.
  3. Bewoners en burgers betrekken en laten profiteren van energie die bespaard & opgewekt wordt.
Meteen aan de slag met de juiste partner