Mario Popma

Mario Popma

Lid werkgroep Natuur Voeding Gezondheid van Platform Duurzaamheid Dordrecht

  1. De bodem als grootste natuurlijke koolstofopslagplaats redden door ‘Carbon credits’ voor primaire producenten voor toename  humus in bodem.
  2. Klimaatneutraal geproduceerde voeding ketenbreed fiscaal stimuleren en eerlijke prijsvorming voor boeren die herstellende landbouw toepassen. Wereldwijd!
  3. Politieke steun voor Internationaal Jaar van de Bodem 2015.  Koolstof in atmosfeer moet terug in bodemecologisch systeem. “Soil, the forgotten climate-aid”.
Meteen aan de slag met de juiste partner