Martin Kroon

Martin Kroon

Oud-projectleider snelheidslimieten en rijgedrag VROM/DGM

  1. Direct afschaffen 130 km-snelheidslimiet, terug naar CO2-effectief limietenstelsel dat sinds 1988 gold.
  2. Massale promotie van Het Nieuwe Rijden, de enige zuinige en veilige rijstijl waarmee 10 tot 30% brandstof bespaard kan worden.
  3. Herstel van een sterk Milieuministerie met voldoende zeggenschap bij plan- en besluitvorming van de vervuilende ministeries van Verkeer/Landbouw/EZ.
Meteen aan de slag met de juiste partner