Monique J. van Eijkelenburg

Monique J. van Eijkelenburg

Directeur Strategie Duurzame Energie Koepel

  1. Voorkom dat nieuwe fossiele exploitaties (zoals schaliegasboringen in EU) mogelijk worden. Gebruik gas alleen als duurzame warmte niet kan.
  2. Belast vervuiling (ook andere broeikasgassen dan CO2!!) en ontlast arbeid en duurzame productiemiddelen.
  3. Handhaaf een ambitieus hernieuwbaar opwekkingsdoel per land. Laat geen schadelijke resten of grote hoeveelheden co2 achter voor toekomstige generaties.
Meteen aan de slag met de juiste partner