Paul Bijvoet

Paul Bijvoet

Directeur Bijvoet Energie

  1. Belast gebruik fossiele brandstoffen zwaarder, opbrengsten terugvloeien naar duurzame alternatieven.
  2. Stimuleer decentrale energieopwekking uit duurzame bronnen.
  3. Besteed meer aandacht aan de duurzame alternatieven voor warmte, bijvoorbeeld aan hoogwaardige pelletketels (die ook nog eens stroom kunnen opwekken!).
Meteen aan de slag met de juiste partner