Peer de Rijk

Peer de Rijk

Directeur WISE

  1. Werkelijke milieukosten verdisconteren voor alle energiedragers; kern- en kolencentrales gaan dan dicht.
  2. In naam van de beschaving en toekomstige generaties wettelijk verbieden van intensieve veehouderij/bio-industrie.
  3. Automobiliteit sterk verminderen door o.a. belastingmaatregelen, wetgeving voor (binnen)steden etc.
Meteen aan de slag met de juiste partner