Reinier van den Berg

Reinier van den Berg

Initiatiefnemer Ecoland TV

  1. Klimaatverandering tegen gaan door energiebesparing te stimuleren en subsidiëren. Niet gebruikte energie is schoonste energie.
  2. Klimaatverandering tegengaan door transitie van fossiel naar duurzaam te stimuleren en subsidiëren. Banengroei (ook uit maatregel 1) levert geld op.
  3. Klimaatverandering tegengaan door houtkap tegen te gaan. Herbebossing stimuleren en financieren door producten klimaatneutraal te maken m.b.v. CO2-compensatie.
Meteen aan de slag met de juiste partner