SME advies

Hak van Nispen

Directeur SME Advies

  1. Beloon gedrag van mensen. Kleine stappen leiden tot iets groots.
  2. Zet in op natuur- en milieueducatie over klimaat, energie, water en groen.
  3. Stimuleer mensen dat zij een aandeel nemen in duurzame energieopwekking.
Meteen aan de slag met de juiste partner