Timmy de Vos

Timmy de Vos

Initiatiefnemer E-waste Race

  1. Stimuleer duurzaam ondernemerschap binnen hernieuwbare energie, recycling/hergebruik en duurzame mobiliteit.
  2. Zwaardere belasting van fossiele brandstoffen, milieuvervuiling en grondstoffenwinning minder belasting op arbeid.
  3. Versterk lokaal ondernemerschap voor het creëren van lokale sociale en economische waarde met kortere en duurzamere ketens.
Meteen aan de slag met de juiste partner