Tobias van den Briel

Tobias van den Briel

Partner 3pm the sustainable mobility company

  1. In ruimtelijke ordening van binnensteden meer ruimte voor fiets en voetganger.
  2. Overheidsuitgaven voor auto, ov en fiets meer afhankelijk van uitstoot fijn stof en CO2 (kleinste vervuiler meer faciliteren.
  3. Beloon werkgever met duurzame mobiliteit voor werknemers (bijv. fiscale voordelen en subsidie fietsvoorzieningen).
Meteen aan de slag met de juiste partner