Willem Wiskerke

Willem Wiskerke

Campaigner Klimaat & Energie bij Greenpeace

  1. Verplichte (maar kostenneutrale) isolatie van alle woningen en kantoren.
  2. Een CO2-belasting die hoog genoeg is om alle kolencentrales uit de markt te drukken.
  3. Duurzame energiedoel voor 2030 van 45% vastleggen, zodat bedrijven veilig kunnen investeren.
Meteen aan de slag met de juiste partner