Wim Haver

Wim Haver

Consultant Energiek Milieu Advies

  1. Belast arbeid minder en belast gebruik van grondstoffen meer. Geen belastingkorting op hoger gebruik..
  2. Maak een klimaatwet waarin overheden, bedrijven en burgers ieder hun taakstelling krijgen.
  3. Stimuleer innovatie en kennisuitwisseling. Kennis van klimaatmaatregelen is openbaar.
Meteen aan de slag met de juiste partner