Zwerius Kriegsman

Zwerius Kriegsman

Gepensioneerd

  1. Verlaag de belasting op arbeid en voer een CO2-heffing in, zodat de concurrentiepositie van ons land niet wordt aangetast.
  2. Voer een CO2 heffing in voor “embedded energy” in producten uit landen waar geen (of onvoldoende) CO2-heffing bestaat.
  3. Bij dalende inkomsten uit CO2 heffing door succesvol beleid, overheidstekort aanvullen door gradueel in te voeren belasting op gebruik grondstoffen.
Meteen aan de slag met de juiste partner