Door: Klimaatplein, 1 december 2015


Maatregellijsten voor verplichte energiebesparing bekend

De verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar te nemen is niet nieuw. Vanaf vandaag treden er wijzigingen in de wet op die deze besparingsplicht verduidelijken. Door de introductie van erkende maatregelen wordt helder gemaakt hoe een organisatie aan deze verplichting kan voldoen.

De erkende maatregelen voor energiebesparing geven invulling aan de wettelijke besparingsplicht. De uitvoering door organisaties en het toezicht daarop door het bevoegd gezag of omgevingsdiensten wordt zo vereenvoudigd.

Lijsten voor 7 bedrijfstakken

De erkende maatregelen verduidelijken hoe een organisatie aan de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit kan voldoen. Voor de volgende bedrijfstakken treden de erkende maatregelen nu in werking: kantoren, gezondheids- en welzijnszorginstellingen, onderwijsinstellingen, metalelektro en mkb-metaal, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, commerciële datacentra.

Er wordt ook gewerkt aan het bepalen van erkende maatregelen voor andere bedrijfstakken. Meer informatie hierover vind u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Terugverdientijden

Het Klimaatplein verzamelde de afgelopen jaren de terugverdientijden van energiebesparende maatregelen. Sommige maatregelen kosten niets en leveren al direct energiebesparing op. Andere maatregelen kennen een terugverdientijd van 1 á 2 jaar en dragen direct bij aan kostenbesparing. Vanwege het lagere energieverbruik dragen de maatregelen ook bij aan minder uitstoot van CO2. Dat maakt energiebewust ondernemen niet alleen interessant voor de portemonnee, maar ook voor het tegengaan van klimaatverandering.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws