Door: Klimaatplein, 15 februari 2018


MIT-regeling: subsidie mogelijk voor ondernemers met een duurzaam idee

Binnenkort volgt een nieuwe openstelling voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Er is vanaf 17 april aanstaande subsidie mogelijk voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.  Dit  biedt kansen voor ondernemers die een duurzaam idee op het gebied van energie-innovatie verder willen uitwerken tot een eerste concept.

Een haalbaarheidsproject is een onderzoek naar de technische en economische (markt)mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatief idee, waarbij tevens een deel van het project besteed mag worden aan de ontwikkeling van een eerste prototype.

Voorwaarden regeling

– Te verkrijgen subsidie: 40% van de subsidiabele kosten, maximaal € 25.000 per project;
– Minimaal 60% van de subsidiabele kosten betreft de haalbaarheidsstudie;
– Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,- (voor zowel zelfstandigen als werknemers in loondienst);
– Projecten kennen een  looptijd van maximaal 1 jaar;
– Uiterlijk 4 maanden na indiening van de aanvraag dient gestart te zijn met het project.

De toewijzing van de subsidie gebeurt op basis van het principe “First Come, First Serve”.

In de voorafgaande jaren is gebleken dat het budget van de regeling op openingsdatum al is volgeschreven vanwege de enorme belangstelling voor deze regeling . Om gebruik te kunnen maken van deze regeling dient u op de dag van openstelling in te dienen! (17 april 2018).

Wanneer kunt u nu gebruik maken van de regeling?

U kunt als MKB-ondernemer gebruik maken van deze regeling wanneer uw idee past binnen de Topsectoren van Nederland, waaronder de Topsector Energie.

Voorbeelden van energie-innovaties zijn:

  • Nieuwe technieken voor energiebesparing in de industrie, bijvoorbeeld warmteterugwinning uit stoom;
  • Technieken om rendement te vergroten van bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen
  • Energiezuinig voorstuwmechanisme op binnenvaartschepen;
  • Innovatieve energiezuinige droogtechnieken als voorbewerking voor biomassa;
  • Nieuwe energie-opslagsystemen en energiemonitoringsystemen voor verschillende toepassingen.

De Breed en Partners (DB&P)

Heeft u een (duurzaam) idee en wilt u dit verder uitwerken tot een eerste concept/prototype, neem dan contact op met De Breed en Partners wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het tijdig indienen van een subsidieaanvraag.

Subsidie aanvraag

Bekijk ook hier onze overzichtelijk infographic over de MIT-regeling >.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws