Niveau 5 op de CO2 Prestatieladder

Roelofs via DNV naar niveau 5 op CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder een instrument is dat werd ontwikkeld door ProRail om aanbieders bij aanbestedingen te stimuleren in hun duurzaamheidbeleid. Het is een reductieprogramma, bedoeld om duurzaamheidbeleid in beeld te brengen door middel van een score (niveau 1 t/m niveau 5). Daardoor kan elke organisatie die te maken heeft met CO2-uitstoot, haar inspanningen om het milieu te sparen, in kaart brengen.

Ondanks dat het Infrabedrijf Roelofs nog nooit voor ProRail heeft gewerkt, wenste het toch deel te nemen aan dit instrument voor CO2-reductie. Roelofs kwam in aanraking met de CO2 Prestatieladder, doordat deze was opgenomen in een aanbesteding van een gemeente. Dat zette de organisatie aan het denken. Een herkenbaar en erkend systeem om het duurzame beleid zichtbaar te maken, ontbrak nog. Certificeerder DNV overhandigde het niveau-5 certificaat aan Roelofs. Vanwege het vrijwillige karakter, de autonome motivatie om te slagen en de schijnbaar geringe moeite waarmee dat is gelukt, was deze overhandiging ook voor DNV een bijzondere ervaring.