NS bespaart energiekosten

NS en rem-energie

Wanneer treinen van de NS remmen, wordt de energie die daarbij vrijkomt terug geleverd aan de bovenleiding. Deze stroom wordt hergebruikt door andere treinen. Dit bespaart bij NS nu al ongeveer 6% aan elektriciteit per jaar. Uit wetenschappelijke analyses is gebleken dat de hoeveelheid terug geleverde remenergie waarschijnlijk nog fors kan worden verhoogd en nog beter kan worden hergebruikt. Onderzocht wordt of stroom kan worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. Dit kan nu nog niet en remenergie wordt nu alleen nog hergebruikt door in de buurt rijdende treinen. Verwachting is dat de proef bij een landelijke uitrol naar schatting een jaarlijkse besparing van 70 GWh energie en een reductie van de CO2-uitstoot met 30 kiloton kan opleveren.