Personenvervoer

Zuinig en klimaatbewust personenvervoer

Vervoer is voor veel bedrijven de grootste CO2-uitstoter. Deze uitstoot verminderen is goed mogelijk. Dat begint door te onderzoeken hoe het zuiniger en klimaatvriendelijker kan. Door de alternatieven van vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen te gaan waarderen op milieu-impact. De trein rijdt inmiddels op 100% groene stroom, de fiets of een elektrische auto opgeladen met behulp van groene stroom veroorzaakt geen uitstoot van CO2. Bekijk ook de tips hieronder voor zuinig en klimaatbewust personenvervoer en vraag de dienstverleners op deze pagina naar hun mogelijkheden:

Juiste bandenspanning

Een auto verbruik meer energie bij te zachte banden. Houd daarom een juiste bandenspanning aan waarmee zo’n 2% tot 5% te besparen is op brandstof. Autobanden hebben ook een energielabel, die zijn eenvoudig op te vragen bij de bandenspecialist. Bereken hier zelf wat u kunt besparen aan brandstofkosten en CO2-uitstoot door een juiste bandenspanning te hanteren gecombineerd met een energiezuinige rijstijl.

Energiezuinig rijden

-Schakel bij een personenauto zo vroeg mogelijk over naar een hogere versnelling, en rijd vervolgens zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in die hoogste versnelling. Voor alle auto’s geldt het advies om tussen 2.000 en 2.500 toeren naar een hogere versnelling te schakelen. Kijk daarnaast zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer. Ziet u dat u snelheid moet minderen of stoppen voor een stoplicht, laat dan op tijd het gas los, ontkoppel niet en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.

-Bijna iedere auto heeft inmiddels navigatie. Gebruik die voor het bepalen van uw kortste route van A naar B.

-Haal ook overbodig gewicht uit uw auto, verwijder skiboxen en imperial als u ze niet gebruikt en sluit ramen tijdens het rijden. Dit zorgt allemaal voor minder weerstand waardoor uw brandstofverbruik verder zal afnemen.

-Onderzoek ook goed wat mogelijk is bij het aanschaffen van een zuinige auto. Dit kan door een passend formaat auto te kiezen en vervolgens te onderzoeken wat het energielabel is (A t/m G) van de opties die u dan overhoudt. Of door te kijken naar de hoeveelheid grammen CO2-uitstoot per kilometer. Op de website van de ANWB is een overzicht te vinden van een top 10 van zuinigste kleine, middelgrote en grote auto’s.

Flexibel vervoer

Biedt als werkgever (elektrische) poolauto’s of openbare deelauto’s aan voor dienstreizen. Zo kunnen mensen met de fiets of OV naar het werk komen en vanaf daar gebruik maken van een, eventueel elektrische, zuinige deelauto. Ook mag een werkgever de autokilometers gereden in een privéauto afhankelijk maken van de milieukwaliteit van die auto.

Openbaar Vervoer als klimaatvriendelijk mobiliteitsalternatief

Het openbaar vervoer is een van de meest energiezuinige en daarmee klimaatvriendelijkste vervoersmogelijkheden. Zo veroorzaakt het rijden van een kilometer met alle treinen in Nederland 0 gram CO2-uitstoot omdat de elektriciteit wordt opgewekt door windenergie. Het openbaar vervoer brengt reizigers inmiddels snel en veilig naar elke plek in Nederland. Door gebruik te maken van de trein, bus, metro of tram als alternatief vervoersmiddel bent u energiezuiniger en dus klimaatvriendelijker van A naar B gebracht. Kijk en vergelijk eens uw impact op het klimaat met de NS mobiliteitscan.

Met behulp van de OV reisplanner is het mogelijk om van vertrekplaats tot aankomstplaats en op het door u gewenste tijdstip een reis te plannen. Daarmee stemt u alle openbaar vervoersmogelijkheden op elkaar af. En met behulp van de OV-fiets, Greenwheels of taxi is het zelfs mogelijk van deur tot deur vervoerd te worden. Omdat deze dienst ook op de mobiel beschikbaar is kunt u tijdens een reis nog gewenste tijdstip en gewenste aankomstplaats aanpassen.

Met mobiliteitskaarten kunt u voor de medewerkers de abonnementen voor het openbaar vervoer regelen. Voordeel hiervan is dat het drempelverlagend is voor uw medewerkers; ze hoeven niet zelf uit te zoeken welk soort kaart of abonnement voor hen het meest geschikt is. Ander voordeel is dat ze de kosten niet hoeven voor te schieten.

De voordelen van fietsen

Een fiets veroorzaakt geen uitstoot van broeikasgassen, fietsen is gezond voor lichaam en geest en fietsen is een goedkoop vervoersalternatief. Werkgevers kunnen het aanschaffen van een fiets uit het brutoloon mogelijk maken. Ook kunt u verschillende redenen die er zijn om niet te gaan fietsen (denk aan geen veilige stalling, douche, werktijden/dagindeling), aanpakken. Er zijn inmiddels ook diverse apps waarmee fietskilometers naar het werk geregistreerd én beloond kunnen worden.

Meteen aan de slag met de juiste partner

Ring-Ring®

Fietsen als duurzame
mobiliteitskeus
belonen.

Bespaar hier

Climate Neutral Group

Voor het verduurzamen
van uw mobiliteit.

Bespaar hier

Ecoleon

Duurzame oplossingen
voor infrastructuur
en bedrijfsterreinen.

Bespaar hier

Livemobility

Software en app
voor duurzamer
mobiliteit.

Bespaar hier

Vattenfall

Laadpalen voor je
bedrijf. Binnen 6
jaar terugverdiend.

Meer informatie

Green Power Fuels

Minder CO2-uitstoot, betere prestaties + CO2-compensatie.

Bespaar hier